Den 5. desember skjøt jihadister i Øst-Aleppo på et militær-sykehus som Russland nettopp hadde satt opp i Vest-Aleppo for å møte (det medisinske) behovet til barn som flyktet fra diktaturet til Al-Qaida. Hospitalet var satt i drift den samme dagen.

Den umiddelbare reaksjonen fra de russiske myndighetene var å beskylde USA, Frankrike og Storbritannia for å ha forsynt jihadistene med informasjon om sykehusets plassering.

Flere NATO-land svarte med å beskylde Russland med at de «blokkerte FNs Sikkerhetsråd.» [1]

Etter å ha sjekket ser følgende ut til å være tilfelle:

Jihadistene skjøt direkte på sykehuset uten å justere artilleriet først, slik det vanligvis gjøres.

Jihadistene mottok faktisk koordinater på sykehuset og i form av satellittbilder.

Disse bildene var formidlet av Land Com, kommandosenteret til NATOs bakkestyrker som er plassert i Izmir (Tyrkia).

Slik tilfellet var i Libya, hvor noen stater, og som åpenbart var et brudd på NATO-traktaten, bruker NATO-ressurser uten først å få en godkjenning fra det Atlantiske Rådet, så har krigen mot Syria fra dag en vært en krig hvor NATO har inntatt rollen som tilrettelegger.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no