ولترشبکه

عربستان سعودی قطر را در مقابل قبطی ها حمایت می کند

+

روز یکشنبه ۱۱ دسمبر سال ۲۰۱۶ بر کلیساهای سن-پیر و سن پاول در قاهره حمله صورت گرفت که باعث قتل ۲۳ تن و زخمی شدن بیش از ۵۰ تن دیگر گردید.

دولت مصر برای سه روز ماتم ملی اعلان نمود.

اخوان المسلمین زیر رهبری محمد مرسی بلاتکلیف کلیساهای زیادی را تخریب نموده، اسقف های قطبی را به قتل رسانیده و مجازات غیر قانونی زیادی را مرتکب شده است. اما پس از برکناری محمد مرسی، رییس جمهور عبدالفتاح السیسی به حمایت از مسیحیان،‌ همانند سایر شهروندان مصر،‌ پرداخت.

از قول وزیر داخله مصر، این حمله توسط اعضای اخوان المسلمین اجرا و برنامه آن در قطر تنظیم گردیده بود. داعش بلافاصله مسئولیت آنرا بدوش گرفت.

رهبران عمده داعش اعضای اخوان المسلمین اند. در حالی که سران اخوان المسلمین بطور اغلب در ترکیه، در قطر و در بریتانیا زنده گی می کنند.

بتاریخ ۱۵ دسمبر، شورای همکاری خلیج (ساختار زیر رهبری سعودی ها) از اتهامات وارده بر یک عضو خویش (یعنی قطر) اظهار تاسف کرد.

در سال ۲۰۱۴ رییس جهور السیسی اسنادی را که از آرشیف های سلف خویش به دست آورده بود، و دال بر اجرای کودتای نظامی توسط قطر بر ضد خانواده سلطنتی به کمک یک گروه اخوان المسلمین بود، به عربستان سعودی تحویل داده بود. ریاض در آن روزگار مصر را حمایت مالی می نمود و قطر را با حمله نظامی تهدید کرده بود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.