Voltaire Netwerk

Het syndroom van Oost-Aleppo

Terwijl Grote machten die de jihadisten van Oost-Aleppo encadreerden doen alsof ze zich iets van het lot van de bewoners van de stad aantrekken om hun soldaten te kunnen exfiltreren, schijnt niemand het drama dat de Syriërs hebben doorleefd te begrijpen. In tegenstelling tot de Westerse beweringen hebben ze niet geleden van de bombardementen, maar van de bezetting van de buitenlandse jihadisten en het bewind van hun « charia ». Bepaalde bewoners lijden aan een een ernstige psychotische verstoring, het syndroom van Oost-Aleppo.

| Damascus (Syrië)
+

Aan het eind van vier en een half jaar oorlog heeft de bevolking van Oost-Aleppo door het Syrisch-Arabische leger bevrijd kunnen worden met de hulp van de Hezbollah, Rusland en van Iran. Deze overwinning werd met vreugde verwelkomd door de meerderheid van de door de Staat geregistreerde 120.000 bevrijde inwoners. Maar door de meerderheid alleen.

Vreemd genoeg, ondanks dat Syrië hun voedsel aanbiedt, medische zorg en een precair onderdak hebben bepaalde inwoners van Oost-Aleppo verklaard dat « ze de Staat niet vertrouwen » Waar zijn ze bang van ? Ze werden niet gearresteerd en worden in tegendeel verwelkomd als kinderen van het vaderland na lange tijd gevangenen van de vijand te zijn geweest.

Alsof ze de vrijheid waarin ze leefden vòòr de « arabische lente » hadden vergeten, en alsof er niets gebeurd was in de laatste vier jaar, houden ze vast aan het discours van Al-Jazeera van 2001. Ze verzekeren dat de Republiek een dictatuur is, dat de kinderen foltert, dat de soennieten afslacht, enz.

Voor de eerste keer observeert men op het niveau van een stad een al wel bekend psychologisch fenomeen op individueel niveau. Zoals een kind dat geslagen wordt of een mishandelde echtgenote soms hun vader of hun wrede echtgenoot verdedigen en diens gedrag rechtvaardigen, houden bepaalde inwoners van Oost-Aleppo vandaag het discours van de jihadisten door wie ze juist onderdrukt werden.

In 1973 analyseerde een Zweedse psychiater Nils Bejerot, de schok die door bandieten gegijzelde cliënten van een bank hadden gekregen tijdens een gewapende overval. De affaire eindige in een nachtmerrie. Twee politieagenten werden gewond, waarvan één ernstig. Premier Olof Palme poogde vergeefs de misdadigers die de gegijzelden hun gevangenen dreigden neer te schieten, te raisonneren. De gegijzelden die onder een enorme druk kwamen te staan, besloten zich niet te verzetten, maar hun beulen mild te stemmen om aan een waarschijnlijke dood te ontsnappen. In het verdere verloop van de gebeurtenissen hielden ze tenslotte hetzelfde discours als hen. Ze poogden de politie te weerhouden tot de aanval over te gaan en één van de gegijzelden werd zelfs verliefd op één van de misdadigers. Dit is wat men het « syndroom » van Stockholm noemt, naar de naam van de Stad waar dit nieuwsfeit plaats had.

Tenslotte slaagde de politie er met gebruik van verdovende gassen in de bandieten te arresteren en de gijzelaars te redden. Hoewel hun gevangenschap maar zes dagen geduurd had, hebben de laatsten nog lange tijd geleden aan dit syndroom, zelfs zo, dat ze gedurende het proces dat volgde weigerden te getuigen, en dat de jonge vrouw haar relatie met de bandiet gedurende zijn gevangenschap voortzette.

Vorig jaar toonde de klinische psycholoog Saverio Tomasella aan dat het « syndroom van Stockholm » het merkteken is van een zeer ernstige inbreuk van het onbewuste van de mens dat direct en onmachtig « de rapt van zijn subjectieve identiteit » doorleefd heeft.

We moeten niet verwachten dat de enkele inwoners van Oost-Aleppo die aan dit syndroom lijden zich snel weer aan de werkelijke wereld zullen kunnen verbinden. We zullen ze in tegendeel een totale veiligheid moeten bieden, en nogmaals blijk geven van een een groot geduld. Zelfs indien we eerst aan onze soldaten en aan allen die zich verzet hebben hulp verschuldigd zijn, zijn deze civielen vòòr alles onze landgenoten.

Vertaling
Bart Ero

Bron
Al-Watan (Syrië)

Artikelen onder de Creative Commons licentie

U kunt de artikelen van het Voltaire Netwerk vrij reproduceren op voorwaarde de bron te vermelden en ze niet te veranderen noch ze voor commerciële doeleinden te gebruiken (licentie CC-BY-NC-ND)

Het Voltaire Netwerk ondersteunen

U gebruikt deze site waar uw kwaliteits-analyses vindt die u helpen uw opvatting van de wereld te smeden. Deze site kan zonder uw financiële steun niet voortbestaan.
Helpt ons met een bijdrage.

Hoe aan het Voltaire Netwerk deel te nemen ?

De animators van het netwerk zijn allen vrijwilligers.
- Vertalers op beroepsniveau: u kunt aan het vertalen van de artikelen deelnemen.

Onder het "schild" van Amerikaanse nucleaire wapens in Europa
“De kunst van de oorlog”
Onder het "schild" van Amerikaanse nucleaire wapens in Europa
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
Het Amerikaanse model voor een "soevereine" regering
“De kunst van de oorlog”
Het Amerikaanse model voor een "soevereine" regering
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
De NAVO kweekvijver voor neo-Nazis in Oekraïne
“De kunst van de oorlog”
De NAVO kweekvijver voor neo-Nazis in Oekraïne
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
De race om de heerschappij over de ruimte
“De kunst van de oorlog”
De race om de heerschappij over de ruimte
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
De absurde betrekkingen van de EU-landen met Rusland
“De kunst van de oorlog”
De absurde betrekkingen van de EU-landen met Rusland
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
De Europese Unie in de nucleaire strategie van het Pentagon
“De kunst van oorlog”
De Europese Unie in de nucleaire strategie van het Pentagon
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk
 
 Wie zijn de brandstichters van de benzinetankers in de Golf?
“De kunst van oorlog”
Wie zijn de brandstichters van de benzinetankers in de Golf?
door Manlio Dinucci, Voltaire Netwerk