در تاریخ ۱۹ ماه دسامبر ۲۰۱۶ ، مشاورامور خارجه و روابط بین الملل اتحادیه ی اروپا برای مدت شش ماه ٬٬ تحریم های اقتصادی ٬٬ خود را علیه فدراسیون روسیه تمدید نمود .

تحریم های اقتصادی یک جانبه ، تخطی از منشور سازمان ملل و خلاف حقوق بین الملل می باشند . آنها اصل قرون وسطایی ٬٬ حکومت نشینی٬٬ را که در هر شرایطی از سوی کلیسای مسیحی محکوم شده ، احیا می کنند . ولی امروزه این ٬٬ حکومت نشینی ٬٬از سوی غربیان به صورت اهرم فشار بر رهبران کشورها به کار می رود ، اما در واقع فشاری است که بر جمعیت فقیر این کشورها وارد می کنند .

شورا ، تصمیم خود را با محکوم کردن روسیه در عدم به کار گیری کامل توافق نامه ی مینسک توجیه می کند ، این در حالی است که رئیس جمهور اکراین به طور علنی اعلام کرده که این توافق نامه را هرگز به اجرا در نخواهد آورد .

در گذشته ، شورا ، روسیه را مسئول عکس العمل کریمه در کودتای سازمان یافته توسط ایالات متحده در شهر کیف می دانست .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian