Den 19. desember utvidet EUs «Råd for Utenlands-virksomhet og Internasjonale Relasjoner» sine «økonomiske sanksjoner» overfor Den Russiske Føderasjonen med 6 måneder.

Disse ensidige økonomiske sanksjonene bryter med FN-charteret og er i strid med internasjonal lovgiving. De er reminisenser (rester, overs.) av middelalder-prinsippet om beleiring, noe de kristen kirkene fordømte i alle former (uten unntak). Mens vesten i dag presenterer sanksjonene som noe som tar sikte på å legge press på ledere, så er alt det de fører til en forverring av forholdene til den fattigste delen av befolkningen. Utenlands-rådet rettferdiggjør sin egen beslutning ved å legge all skyld på Russland for at Minsk-avtalen overhode ikke gjennomføres, til tross for det faktum at den ukrainske presidenten offentlig har erklært at han aldri vil gjennomføre den.

Tidligere har rådet lagt all skyld på Russland for responsen på Krim for statskuppet i Kiev som ble organisert av USA.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no