Den 30.september 2016 offentliggjorde New York Times utdrag av et lydopptak av en samtale mellom utenriksminister John Kerry og medlemmer av den syriske «opposisjonen» [1]. Samtalen fant sted den 22. september 2016 i tilknytning til FNs generalforsamling. Vi hører at han på det sterkeste beklager at Kongressen i USA nekter å sende mannskap for nedkjempe den Syriske Arabiske Republikken og han anbefaler opposisjonen å finne frem til en annen militærmakt som kan overta for USA, slik at de kan komme til makten.

Utdragene som New York Times legger fram viser oss at utenriksdepartementet ikke lenger kunne støtte opposisjonenes Nasjonal-koalisjon og ba dem om å se seg om etter andre sponsorer.

Hele opptaket (36 minutter) ble offentliggjort 1. januar av The last Refuge [2]. Det endrer fullstendig inntrykket av denne samtalen og er tilsvarende et bevis på at utdraget som New York Times i utgangspunktet sørget for å offentliggjøre ikke har til hensikt å blamere Obama-administrasjonen, men å beskytte den.

I det fullstendige opptaket hører vi utenriksminsteren
 bekrefte at det strategiske målet til krigen som Obama-administrasjonen ledet siden 2011 mot den Syriske Arabiske Republikken er å fjerne regimet.
 bekrefte at Obama-administrasjonen håpet at (en regjerings - omveltning ville finne sted og at) IS ville være i stand til å erstatte den etter at de hadde nedkjempet den Syriske Arabiske Republikken.
 bekrefte at Obama-administrasjonen sørget for våpen til IS slik at de kunne velte den Syriske Arabiske Republikken.

Dette opptaket ødelegger myten om den såkalte syriske revolusjonen og på samme måten myten om at vesten bekjemper IS. Det gir oss en mer meningsfull forståelse av spenningene innad i Obama-administrasjonen og hvorfor general Michael Flynn gikk av. Ifølge internasjonal lov er det å støtte IS en forbrytelse mot menneskeheten.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no

[1Audio Reveals What John Kerry Told Syrians Behind Closed Doors”, Anne Barnard, The New York Times, September 30, 2016.