دونالد ترامپ پیش از آنکه سوگند ریاست جمهوری را به زبان بیاورد ، توسط نامه، به کلیه ی سفرای ایالات متحده که در خارج از آن کشور فعالیت داشتند- هم چنین به دولت ها و موسسات بین المللی در این رابطه - اطلاع داد که فعالیت های آنها از ۲۱ ماه ژانویه ۲۰۱۷ به پایان می رسد .

به طور معمول ، تنها بخشی از سفرا به هنگام تغییر دولت جابه جا می شوند . و در این راستا مدت دوماه برای این انتقال در نظر گرفته شده .

تا به حال ، پرزیدنت ترامپ تنها سه سفیر را معرفی کرده :
 در سازمان ملل : نیکی هایلی ( حاکم سابق کارولینای جنوبی )
 چین : تری برانستاد ( حاکم سابق آیووآ )
 اسرائیل : داووید فریدمن ( حقوق دان )

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian