در برخی از سرمقالات روزنامه ی Aydinlik ، ژنرال اسمائیل حاکی پکن ، مدیر سابق اطلاعات ، اعلام کرده که حیات کشور ترکیه به طور مستقیم مورد تهدید قرار گرفته .

سازماندهان هرج و مرج در خاور میانه ، آماده ی جنگ دیگری می باشند .

این مقام ارشد که طی ماجرای Ergenekon دستگیر شده بود ، از پرزیدنت رجب طیب اردوغان خواست تا در این شرایط از ایجاد رفراندوم به جهت تغییر قانون اساسی این کشور پرهیز کند .

بنا بر نظر او ، ادامه ی حیات کشور ترکیه نیازمند حفظ وحدت ملی است که با مشارکت با روسیه ، ایران و سوریه ، می تواند محقق شود .

« Halka dayalı ordu ve savunma sistemi », İsmail Hakkı Pekin, Aydınlık, 1 Şubat 2017.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian