ولترشبکه

چه کسی از مطبوعات و قوه ی قضاییه علیه ترامپ و فییون استفاده می کند ؟

| دمشق (سوریه)
+
JPEG - 60.3 kb

مشابهت موجود میان جریانی که خواستار تخریب دونالد ترامپ و فرانسوآ فییون می باشد تعجب آور است . باید به این دو مرد ، که شخصیت و ایده اولوژی بسیار متفاوتی دارند ، اما هر دو منافعی مشابهی را مورد تهدید قرار می دهند ،توجه نمود .

در جهان غرب ، به طور هم زمان ، جریانات بسیار وسیعی در حال شکل گیری است که در عین حال علیه پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ ، و به میزانی کمتر ، علیه کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه ، فرانسوآ فییون می باشد . نفر اول متهم است که بی هیچ مسئولیتی ، سفید پوستان را در عرصه ی اجتماعی در اولویت قرار می دهد ، و نفر دوم نیز به خاطر خطایی وجدانی که قانون آن را محکوم نمی کند ، مورد اتهام قر ار گرفته .

حتا تا یک سال پیش از این ، چنین جریاناتی علیه نخست وزیر پیشین فرانسه و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ، قابل تصور نبود .

این جریانات ، ده برهان سنتی تبلیغات جنگی را منحرف می سازد ، آنهایی که توسط لرد آرتور پونسونبی در سال ۱۹۲۸ مورد بررسی قرار گرفته (Falsehood in Wartime) ، و به خصوص آنهایی که توسط پرفسور آن مورلی تصریح شده (Principe élémentaires de propagande de guerre ) :

- ما در رابطه با چنین گستاخی هایی نسبت به رئیس جمهور( ایالات متحده ) که در حال انجام وظایف خود می باشد ، و هم چنین در جریان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه ، اظهار تاسف می کنیم .

- آقایان ترامپ و فییون ، مسئول وقایعی هستند که اتفاق افتاده .

- آقایان ترامپ و فییون ، شخصیت های خطرناکی هستند .

- ما از علت اصیلی حمایت می کنیم ، که شامل اصول قانون اساسی ( ایالات متحده ی آمریکا) می باشد و هم چنین قانون برابری ( کشور فرانسه ) ، در حالی که آقایان ترامپ و فییون تنها به سرنوشت شخصی خود می اندیشند .

- آقایان ترامپ و فییون ، رفتار بسیار ناشایستی دارند . اولی ، به مسلمانان می تازد و دومی یک دزد است . البته ، ما خودمان نیز اشتباهاتی مرتکب شدیم ، که به هیچ وجه ، قابل مقایسه با اشتباهات آنها نمی باشند .

- آقایان ترامپ و فییون ، بی راهه می روند . اولی ، از سوی محاکم قضایی دولت فدرال نفی شده و دومی از سوی میزان آرا .

- کلیه ی شخصیت های هنری و متفکر ، ما را در این انزجار همراهی می کنند .

- خواسته ی ما مقدس است .

- آنهایی که دستگاه های روابط جمعی ما را مورد سوال قرار می دهند ، شهروندان واقعی ( آمریکایی و فرانسوی ) نیستند .

در هر دو صورت ، این جریانات ، که با احکام قضایی همراه بوده ، محکوم به شکست می باشد. اولی می خواهد حکم مربوط به مهاجرت را لغو کند ، هر چند که به طور کامل مطابق با قانون اساسی است ، و دومی ، خواستار صحه گذاشتن به بازجویی های پلیسی است ، در حالی که مظنون ، در ارتباط با قانون هیچ خطایی مرتکب نشده . این اعمالی است که مخالف با هر گونه منطقی در حال تحول می باشد .

چه کسی قادر است ، دستگاههای روابط جمعی و قانون را در آن واحد تحت شعاع قرار دهد ؟

با توجه به این که این جریانات صورت بین المللی دارند ، اما نقش آفرینان آنها به ملزمات ملی خود عکس العمل نشان نمی دهند و خودشان شهروندان ساده ی ایالات متحده و فرانسه نمی باشند .

در سال های پیش ، چنین جریاناتی با تحریکات ناتو به وقوع می پیوست . و از میان آخرین آنها می توان تحریکاتی علیه جمهوری عرب سوریه را نام برد . این در حالی است که نمی توان تحریکات ناتو را علیه کاخ سفید محکوم نمود و خللی در روند انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به وجود آورد.

علاوه بر فرضیه ی احکام صادره توسط ناتو ، می توان تصور کرد که منافعی مشترک فرا ملَی می تواند بر برخی صاحب مقامات نشریات اثر بگذارد : تاثیر رفتار های جمعی که می تواند بقیه را تحت شعاع قرار دهد .

JPEG - 50.6 kb

کدام یک از منافعی آنها توسط این دو نفر تهدید شده ، تا دست به چنین اقداماتی بزنند ؟

تنها نقطه ی مشترک میان آقایان ترامپ و فییون آن است که آنها می خواهند به جریان امپریالیستی پایان دهند و آنرا در همه ی نقاط ممکن با مشارکت و مبارزه ، جایگزین نمایند . اگر چه دیگر مسئولین سیاسی جهان از این هدف حمایت می کنند ، اما تنها ترامپ و فییون می توانند این منطق را تا پایان راه ادامه بدهند . و مطابق با نظر آنها ، نمی توان صلح و پیشرفت را برقرار نمود مگر آن که به ابزار تروریزم اسلامی پایان داد ، و مسلمانان جهان را از چنگال عناصر جهادی رها نمود ، که عامل اصلی تشکیل دهنده ی آنها ، جریان انحرافی اخوت سلفی است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.