ستاد عالی نظامی اتحادیه ی اروپا ، نقش خود را در تشکیل سرویسی در روزنامه ی لوموند فاش ساخته تا با آن سایت های اینترنتی را با روش Decodex از اعتبار بیاندازد .

این سرویس ، که به لحاظ فنی توسط گوگل و فیس بوک پشتیبانی می شود ، می خواهد از نفوذ احتمالی روسیه بر کشورهای غربی جلوگیری نماید ، و هدفش آن است تا سایت هایی که از سازمان ناتو انتقاد می کنند از ٬٬ اعتبار بیاندازد ٬٬ و آنها را به ٬٬ تبلیغات روسی ٬٬ متهم کند .

بسیاری از وسایل ارتباط جمعی حاضر شدند تا با این طرح هم کاری کنند . همه ی آنها فرانسوی بوده ، و مطابق با نظر آنها این تحریکات نه از سوی شبکه های Sputnik , Russia today ، بلکه از سوی شبکه ی ولتر ناشی شده است .

این مقالات باید خوانده شوند :
 مبارزه ادامه دارد : خلاصه ی خبر به انگلیسی از ستاد ارشد نظامی اتحادیه ی اروپا ۱۳ ماه فوریه ۲۰۱۷
https://euvsdisinfo.eu/la-lutte-continue/
 مبارزه ی ناتو علیه آزادی بیان ـ تیه ری میسان شبکه ی ولتر ۵ ماه دسامبر ۲۰۱۶
http://www.voltairenet.org/article194324.html

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian