در ۱۴ ماه فوریه ۲۰۱۷ ، پرزیدنت دونالد ترامپ ناوگان ششم دریایی ایالات متحده را در دریای مدیترانه که برای حضور در جشنی در کشور اوکراین عازم بود ، فرا خواند .

پرزیدنت ولادیمیر پوتین ، در ۱۸ ماه فوریه ۲۰۱۷ فرمانی را منتشر ساخت که در آن با عنوان ٬٬ حرکتی انسان دوستانه ٬٬ ، تمامی مصوبات دولت جمهوری مردمی دونباس و لوگانسک را که هنوز رسمیت نیافته اند ، پذیرفت .

در عمل ، کشور روسیه گذرنامه های صادره از سوی این دو جمهوری را می پذیرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian