Arap İslamcılığında en yüksek otorite olarak kabul edilen Kahire’deki El Ehzer Camii, « Özgürlük ve yurttaşlık… Farklılık ve bütünleyicilik » başlıklı bir kolokyum düzenledi. Toplantıya çeşitli Müslüman ve Hıristiyan okullarından birçok din adamı ve siyasetçi katılmaktadır.

Vatikan katılımcılar arasında geniş bir şekilde temsil edilmektedir.

İmam Ahmet el Tayyip, « zımmilik » hukuksal kavramını yeniden tartışmaya açmayı düşünüyor. Tarih içerisinde Yahudiler ve Hıristiyanlar, itaat etmeleri koşuluyla Müslüman siyasi iktidarlar tarafından korundular. Oysa Muhammed döneminde eşit hukuksal haklara sahiptiler.

Zımmilik sorunu çoğu zaman gayrimüslimlerin, bazen Müslümanların ödediğinin 3,5 katına kadar varan vergiler ödemesiyle birlikte bir kölelik, zorunlu olarak ayırt edici giysilerin giyilmesiyle ayrımcılık ve hatta Doğu Avrupa’da olduğu gibi ayrımcılık niteliği kazandı.

Bu konu üzerinde bir uzlaşmaya varılması halinde, kapanış bildirisi bu « anakronik » kavramı toprağa gömebilir.

Bu tartışmanın iddiası, IŞİD dışında tüm Arap devletlerinin terk ettiği bu sorun konusunda sadece karar vermek değildir. Gerçekten de « Ümmet » (diğer yurttaşların karşısında Müslüman cemaati) düşüncesine son vermek, Müslüman Kardeşler’in ideolojisinin itibarını sarsmakla eşdeğerdir.

Çeviri
Osman Soysal