Nanterre Savcılığı, Marine Le Pen’e karşı Ceza Yasasının 227-24 Maddesi (yazanın adıyla « Jolibois Maddesi » olarak anılan) kapsamında bir soruşturma başlattı. Avrupa Parlamentosu Le Pen’in dokunulmazlığını kaldırmayı öngörüyor.

Le Pen, Ulusal Cephe’yi IŞİD’e benzeten bir gazeteciye yanıt olarak, daha önce basında yer almış olan şiddet içeren üç fotoğrafı tweetter’de yayınlamakla suçlanıyor.

Ceza Yasası « ergin olmayan biri tarafından görülmesi ya da algılanması muhtemel olan pornografik ve şiddet içeren ya da insanlık onurunu ağır bir şekilde hedef alan » mesajların yayılmasını yasaklamaktadır. Bu olgular, öznel olarak hoş görülmemekle birlikte, her ne kadar rahatsız edici de olsalar demokratik tartışmalarda gerekli olabilir ve dolayısıyla da Anayasanın koruması altındadırlar.

Bu ceza maddesi ilk kez bir siyasi şahsiyete karşı kullanılmaya çalışılıyor.

Voltaire İletişim Ağı, 1994 yılında Jolibois Yasasının kabulü bağlamında Avrupa Parlamentosunda kurulmuştur. O dönem, demokrasinin ön koşulu olan ifade özgürlüğünü hedef alan bir metni kınamak için yüzlerce şahsiyeti bir araya getirmişti. Thierry Meyssan, o dönemde açılan çeşitli davalarda, bu yasanın İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’ne aykırı olduğunu anlatmak üzere tanıklık yapmıştı. Yargıçlar, önlerine gelen farklı davalarda bu yasanın uygulanmayacağı konusunda mutabık kalmışlardı.

Voltaire İletişim Ağı, 227-24 Maddesini ve bu maddeden hareketle Marine Le Pen’e yönelik yürütülen soruşturmaları kınamaktadır. Bu parlamentere ilişkin görüşleri ne olursa olsun, 1994 yılında seferber olan herkesi yine bu maddeye karşı çıkmaya çağırmaktadır. Söz konusu olan demokrasidir.

Çeviri
Osman Soysal