Ifølge Reuters har CIA frosset all hjelp til de syriske «opprørerne», dette til tross for risikoen for at de kan bli angrepet av «jihadistene».

Helt fram til nå har NATO-medlemmene trukket en tydelig linje mellom «opprørere» og «jihadister». Tidvis har de brukt betegnelsene «moderate» og «ekstremister». Men faktum er at «de moderate opprørerne» aldri har vært mindre voldelige enn «de ekstreme jihadistene». På en propagandavideo kan du se kommandøren til en «moderat» organisasjon, Den Frie Syriske Hæren, fortære hjertet og leveren til en syrisk soldat, og true med å gjøre det samme med alle alawitter.

Denne tydelige forskjellen stammer fra et MI6-dokument (fra tiden før Syria-krigen) der britisk Secret Service mente at enhver befolkning i det utvidede Midt-Østen er anti-imperialister. Men for å kunne kolonisere dem nok en gang, var det viktig å utnytte støtten fra de «moderate» anti-imperialistiske gruppene, og bekjempe de meste «ekstreme» elementene. Hvis de «ekstreme» skulle overleve ville det bli umulig i kontrollere regionen.

Trump-administrasjonen har til hensikt å fjerne alle jihadister. De gjør ingen forskjell på «ekstremister» eller «moderate».

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no