Representanten Eliot Engel, representant for demokratene i New York, har nektet å ta president Trump i hånden like før han skulle tale til Kongressen.

Eliot Engel er vel kjent av våre lesere: han er hovedtalsperson for de til venstre som prøver å få Israel til å utvide sine grenser. Han spilte en nøkkelrolle i motstanden mot Iran og til støtte for krigene mot Libya og Syria.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no