İtalyan Savunma Bakanı Roberta Pinotti’nin bir düşü var: bir İtalyan Pentagonu yani ABD’dekinin bir minyatür kopyası, bütün ordu komutanlıklarının tepesinde tek bir yapı. Bu düş, gerçeğe dönüşmek üzere.

Sayın Bakan Republica’ya verdiği röportajda, yeni yapının daha şimdiden tasarım aşamasında olduğunu ve İstikrar Yasası bütçesinde bunun için bir ilk ödenek ayrıldığını açıklıyor. Yeni yapının, başka binalar ve altyapılar inşa etmek için boş alan bulunan, Roma’daki Centocelle havalimanı bölgesinde kurulması bekleniyor. 1 500 kişiden oluşan bir ekiple Silahlanma Genel Müdürlüğü’nün de nakledildiği Centocelle’de, zaten Savunma Bakanlığına bağlı Genelkurmay Başkanının, silahlı kuvvetlerin bütün operasyonlarını yönettiği silahlı kuvvetler harekat başkanlığı da bulunuyor. Bu silahlı kuvvetler arasında her şeyden önce yurtdışındakiler geliyor: İtalya, Kosova’dan Irak ve Afganistan’a, Libya’dan Somali ve Mali’ye kadar 30 askeri görev gücüne katılıyor. Bu görev güçlerinin her birine bütün kuvvetlerin bileşenleri katıldığı için, diye açıklıyor Bakan, silahlı kuvvetlerin karargahı Centocelle’de olan tek bir komutanlığa ihtiyacı var.

Böylece, daha parlamentoda görüşülmeden dahi önce, 10 Şubat’ta Bakanlar Kurulu tarafından sunulan, Uluslararası Güvenlik ve Savunma İçin Beyaz Kitap’ın uygulanmasına ilişkin yasa tasarısı imzalandı. Dolayısıyla, Akdeniz’e kıyısı olan bölgelerde –Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar- kendi ekonomik ve stratejik « yaşamsal çıkarlarını » desteklemek için ve ABD komutası altında NATO tarafından temsil edilen Batı’nın çıkarları tehlikeye düştüğünde dünyanın her yerinde askeri müdahalede bulunan bir güç olarak yeniden yapılandırarak, İtalyan Cumhuriyetinin anayasal temellerini yıkan beyaz darbe, topyekun sessizlik içerisinde daha şimdiden yürürlüktedir.

Bunun için yeni silahlara ihtiyaç vardır. Örneğin yaklaşık bir milyar dolar bedelle İtalya’nın İsrail’den daha yeni teslim aldığı ilk iki modifiye edilmiş Gulfstream 550 uçağı gibi. Bu uçaklar, uzun menzilli saldırı görevleri için tasarlanmış, en ileri elektronik teknolojiye sahip gerçek uçan komutanlıklardır.

Aynı zamanda yeni teknolojileri kullanma ve çok çeşitli çevresel koşullar altında uzak ülkelerde savaşma yeteneğine sahip, savaş konusunda profesyonellere de ihtiyaç vardır. « Genç askerlere ihtiyacımız var –diye anlatıyor Bakan Pinotti- önemli olan, yaşamlarının yedi yılı boyunca, dil ve profesyonellik öğreten önemli bir eğitim paketi sunmak için 19-20 yaşlarındaki kişilerin orduya katılmasıdır. Eğer 26-27 yaşlarında kendilerini istihdam piyasasında bulurlarsa, başka bir iş bulmaları zor olmayacaktır çünkü yasal düzenlemelerle birlikte yeni iş fırsatları yaratmayı taahhüt ediyoruz ».

Böylece işsizlik ve güvencesiz çalışma durumundaki gençlerimize hayatlarını kazanma ve güvenceli bir iş bulma imkanı sunmuş oluyoruz: savaş. Ve yasa tasarısında İtalyan Pentagonunun emri altındaki savaş profesyonellerine, « olağanüstü ve acil durumlarda gerekli olduğunda özel görevler » ile birlikte « bağımsız kurumların korunması » da emanet edilmektedir. Bu geniş kapsamlı formül otoriter önlemlere ve yıkıcı stratejilere elverişlidir.

Tabi ki bütün bunların bir bedeli var. İtalya, diyor Pinotti, her ne kadar NATO’nun talep ettiği gibi « savunma » harcamalarını, GSYİH’sının % 2’si düzeyine henüz yükseltmemiş dahi olsa, harcamalardaki artış devam etmektedir: « Bu yıl, yaklaşık 23 milyar harcamayla GSYİH’nin % 1,8’i düzeyindeyiz ». Bakan böylece İtalya’nın « savunma » için günde ortalama 63 milyon Euro harcadığı konusunda bizi bilgilendiriyor. Bu rakama, diğer bakanlıkların bütçelerinde kayıtlı olan askeri görevler ve silahlanma harcamaları da ekleniyor.

Roma’da, yeni stadyumun çevresel etkisine ilişkin siyasi tartışma doruktayken, kimse üç renkli yeni Pentagon’un toplumsal etkisiyle ilgilenmiyor.

Çeviri
Osman Soysal
Kaynak
Il Manifesto (İtalya)