فرانسوا فییون تنها شخصیتی است که توانسته تا کنون شرایط لازم برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه را اتخاذ کند ، این در حالی است که از همه طرف مورد فشار قرار
گرفته . قضات او را در ماجرایی محکوم کردند که در آن هیچ تخلفی از سوی او انجام نگرفته و تنها متهم است تا حقوقی برای مشاور پارلمانی خود در سطح کادر الف در مناسبات عمومی ، پرداخت نماید .

فرانسوا فییون برای آنکه مشخص نماید رای دهندگانش هنوز از او پشتیبانی می کنند یا نه ، روز یکشنبه در پاریس تظاهراتی بر پا نمود .

بنا به گفته ی مخالفین او ، این تظاهرات در واقع علیه قضاتی بوده که او را مورد پیگرد قانونی قرار داده اند . بنابراین فرانسوا فییون – و نه قضات – قانون را زیر پا گذاشته اند .

رافائل گلوکسمن ، از عقاید و نوشته های پدرش آندره گلوکسمن – محقق نئو-محافظه کار – پیروی می کند . آندره گلوکسمن در اواخر سالها ۸۰ در لندن ، برای پیش برد برنامه ی Exchange مشغول به کار بود ه . رافائل نیز مشاور میخائیل ساکاشویلی ، رئیس جمهور گرجستان به هنگام
٬٬ انقلاب گل رز ٬٬ بوده ، و هم اکنون نیز حاکم منطقه ی اوکراینی اودسا پس از کودتای میدان بوده است . رافائل همسر اکا زگولاتس ، وزیرامور داخلی گرجستان بوده ( دولتی که اکثر مخالفین خود را به زندان افکنده ) ، و هم اکنون وزیر امور داخلی اوکرایین می باشد ( در دولتی که اهالی دنباس را قتل عام می کند ) .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian