Den tidligere presidenten i De Forente Stater Barack Obama har flyttet sitt personale til distriktet Kaloroma (Washington D.C.). Dette fordi de ikke lenger har noen lovlig rett til å bruke sine midlertidige lokaler (som de brukte i januar og februar) til å drive politikk. Deres nye hovedkvarter er en herregård som ble leid ut til Bill Clintons tidligere pressesekretær.

Teamet blir ledet av Valerie Jarett, en fortrolig av Obama-paret. Og teamets oppgave? Det er å organisere fjerningen av president Donald Trump. Artikkel II i grunnloven autoriserer Representantenes Hus til å tiltale den sittende presidenten, og Senatet til å dømme han når han har begått en forbrytelse eller om han har brutt loven. Men i denne saken har president Trump så langt ikke forbrutt seg mot noen ting. Så det viktigste for Barack Obamas rådgivere er å finne noe de kan bebreide han for. Historisk har prosedyren for å fjerne en president aldri ført fram.

Samtidig hører vi at det er kommet beskyldninger mot fire av Trumps samarbeidspartnere. Det blir påstått at de har brutt Logan-loven (som aldri er blitt tatt i bruk siden den ble innført for to århundrer siden)(en amerikansk føderal lov fra 1799 som beskriver bot og / eller fengsel for uautoriserte borgere som forhandler med utenlandske regjeringer som har en tvist med USA. Overs) Det blir påstått at president Obama satte i gang telefonavlytting av Trumps valgkampanje. På den tiden mistenkte eller påsto Det Hvite Hus at Donald Trump finansierte valgkampanjen med russiske penger, en beskyldning som har vist seg å være falsk.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no