سلمان پادشاه عربستان سعودی و همراهانش به سفر خویش در آسیا ادامه می دهند. پس از جاپان، اندونیزیا،‌ مالیزیا و برونئی،‌ یک درجن هواپیمای قطار آنها به چین نشست کردند.

خادم حرمین شریفین به ارزش ۶۵ میلیارد دالر قرارداد های همکاری دوجانبه میان دو کشور را امضا نمود.

ترجمه توسط
فرهاد بارکزوی