.

President Donald Trump har instruert sin utenriksminister Rex Tillerson om å redusere til halvparten USAs finansielle deltakelse til FNs utgifter i de neste tre årene.

Denne beslutningen ble tatt etter at Nikki Haley, USAs FN-ambassadør i Sikkerhetsrådet, ba om en revisjon.

Siden juli 2012, og utnevnelsen av Jeffrey Feltman som leder for FNs Policy Department, har FNs ressurser blitt brukt av USAs «deep state» til å forfølge sine mål om å omdanne det utvidete Midt-Østen, og til å ødelegge planene om de to Silkeveiene.

Selv om vi må vente på presse-referatene hvor president Donald Trumps beslutning (om kutt til FN, overs.) blir presentert som det motsatte av en freds-målsetting, så er sannheten helt motsatt. I øyeblikket blir krigene i Syria og i Donbass organisert fra New York (FN, overs.). Vi vil ikke være i stand til å gjenopprette FN til sine opprinnelige funksjoner før vi blir kvitt representantene fra USAs «deep state» og det krever en kurs med innstramninger.

Rex Tillerson har skrevet til NGOene som sitter i FNs menneskerettsråd i Geneve, og antydet for dem nødvendigheten av å reformere organisasjonen, eller forlate den. Det er nødvendig å sette søkelys på dette rådet som kom med falske påstander om at den libyske arabiske Jamahariyas væpnede hær (Libyas hær, overs.) hadde bombet et opprør-distrikt i hovedstaden Tripoli. Denne løgnen la grunnlaget for at Sikkerhetsrådet kom med en forespørsel til NATO om å beskytte sivilbefolkningen mot en «diktator». Dette ble signalet som ga grønt lys til et «regimeskifte» i reinskåren kolonitradisjon .

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no