I en rapport som ble utgitt den 13. april 2017 mener professor Theodore Postol, en ekspert fra Massachusets Institute og Technology, at etterretnings-rapportene som er kommet fra Det Hvite Hus, inneholder flere alvorlige feil.

For eksempel:

CIA antar at den kjemiske hendelsen i Khan Shaykhun var forårsaket av spredning av sarin-gass. Fotografier som er utgitt av CIAs unike kilde, De Hvite Hjelmer, viser folk som tar prøver fra krateret som ble skapt av en syrisk bombe. Men det er ikke gjennom innånding at man blir forurenset av sarin-gass. Gassen kommer inn i det menneskelige system gjennom huden. Sarin bruker flere uker på å brytes ned når den kommer i kontakt med luft og lys. Så hvis bildene er ekte, slik CIA hevder at de er, kan det ikke ha vært sarin-gass som ble brukt. For hvis sarin-gass hadde blitt brukt ville både de som plukket opp restene, og tilskuerne, øyeblikkelig blitt alvorlig smittet.

* *

Khan Sahaykhun er et sted som ligger i området Idlib i Syria. Det er okkupert av flere jihadist-grupper, og de facto administrert av NATO. Den eneste kilden til den kjemiske hendelsen den 4. april 2017 er De Hvite Hjelmene. Dette er en organisasjon som er satt sammen av medlemmer av al Qaida, og ledet av MI6-offiserer under kommando av James Le Mesurier.

Den 21. august 2013 var det en kjemisk hendelse i en bydel i Damaskus som forårsaket mellom 322 og 1729 døde. . Da anklaget Vesten Den Syrisk-Arabiske hæren for angrepet. Men fire måneder senere offentliggjorde et parlamentsmedlem fra CHP, Eren Erdem, dokumenter som slo fast:

 gassen som ble brukt kom fra Tyrkia;
 at Ilhami Bali (som nå leder Daesh i Tyrkia) hadde beordret at gassen skulle bringes til Damaskus;
 at denne operasjonen ble utført med medvirkning av tyrkiske autoriteter.

Eren Erdem ble beskyldt for høyforædderi av statsministeren på det tidspunktet, Recep Tayyip Erdogan, for å ha røpet disse dokumentene (ikke fordi han hadde forfalsket fakta), og hevet hans parlamentære immunitet. Han ble arrestert og dømt til 350 dagers fengsel.

About the Nerve Agent Attack in Khan Shaykhun, Syria (April13,2017)

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no