کمیسیون علوم اتاق نمایندگان بار دیگر بررسی پست الکترونیکی هیلاری کلینتون را از سر گرفت ، و این بار علیه سازمانی که میزبان شبکه ی پست های شخصی وزیر امور خارجه را بر عهده داشت .

دونالد ترامپ به هنگام مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ، هیلاری کلینتون را متهم به نصب شبکه ی شخصی در سکونت گاه خود نمود و از آن برای تبادل پست های الکترونیکی استفاده می نمود که توسط شبکه ی اسرار محرمانه ی دولتی محافظت می شد . وزیر امور خارجه نمی توانست توضیح دهد که به چه علت از سازمان (Platte River Networks (PRT) تقاضا نموده تا شبکه ی خصوصی در خانه او نصب نماید که پیش از مداخله ی اف بی آی تمام اطلاعات آن پاک شده بود . در عین حال ، تنها این شبکه اجازه می دهد تا در آن واحد پست های الکترونیکی خارج از بخش اداری دولت تبادل شود و بتواند آنها را پاک کند ، بی آنکه مانند شبکه های تجاری مجبور به حفظ اطلاعات آنها باشد . دونالد ترامپ تصور می کرد که این شبکه برای تبادل اطلاعات میان وزیر امور خارجه و عوامل شبکه های برادران مسلمانی که اعمال تروریستی انجام می دهند به کار گرفته می شد .

با وجود آن که کمیسیون علوم بر امنیت تبادل اطلاعات دولت نظارت دارد ، اما اختیارات جزایی ندارد . از این رو این کمیسیون از سازمان (PRT) خواسته است تا دفتر هزینه های نصب شبکه ی امنیت شخصی خانم کلینتون را در اختیار ش قرار دهد . در ابتدا (PRT) با اتلاف وقت برای خود فرصتی بدست آورد تا به این اظهاریه پاسخ ندهد و سپس از ماده ی ۴ و ۵ لایحه ی قانون استفاده نمود که ( به علت عدم وجود ادعای جدی و بررسی های قانونی ، این سازمان از ارائه ی هر گونه سند و انجام همکاری برای پیش برد تحقیقات سرباز زد ).

کمیسیون این امر را به دادستان کل Jeff Sessions ارجاع داده است [1].

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1Smith Refers Platte River Networks CEO to the Department of Justice”, House Science Committee, April 27th, 2017.