ولترشبکه

اتاق نمایندگان بار دیگر ماجرای پست های الکترونیکی هیلاری کلینتون را بررسی می کند

+

کمیسیون علوم اتاق نمایندگان بار دیگر بررسی پست الکترونیکی هیلاری کلینتون را از سر گرفت ، و این بار علیه سازمانی که میزبان شبکه ی پست های شخصی وزیر امور خارجه را بر عهده داشت .

دونالد ترامپ به هنگام مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده ، هیلاری کلینتون را متهم به نصب شبکه ی شخصی در سکونت گاه خود نمود و از آن برای تبادل پست های الکترونیکی استفاده می نمود که توسط شبکه ی اسرار محرمانه ی دولتی محافظت می شد . وزیر امور خارجه نمی توانست توضیح دهد که به چه علت از سازمان (Platte River Networks (PRT) تقاضا نموده تا شبکه ی خصوصی در خانه او نصب نماید که پیش از مداخله ی اف بی آی تمام اطلاعات آن پاک شده بود . در عین حال ، تنها این شبکه اجازه می دهد تا در آن واحد پست های الکترونیکی خارج از بخش اداری دولت تبادل شود و بتواند آنها را پاک کند ، بی آنکه مانند شبکه های تجاری مجبور به حفظ اطلاعات آنها باشد . دونالد ترامپ تصور می کرد که این شبکه برای تبادل اطلاعات میان وزیر امور خارجه و عوامل شبکه های برادران مسلمانی که اعمال تروریستی انجام می دهند به کار گرفته می شد .

با وجود آن که کمیسیون علوم بر امنیت تبادل اطلاعات دولت نظارت دارد ، اما اختیارات جزایی ندارد . از این رو این کمیسیون از سازمان (PRT) خواسته است تا دفتر هزینه های نصب شبکه ی امنیت شخصی خانم کلینتون را در اختیار ش قرار دهد . در ابتدا (PRT) با اتلاف وقت برای خود فرصتی بدست آورد تا به این اظهاریه پاسخ ندهد و سپس از ماده ی ۴ و ۵ لایحه ی قانون استفاده نمود که ( به علت عدم وجود ادعای جدی و بررسی های قانونی ، این سازمان از ارائه ی هر گونه سند و انجام همکاری برای پیش برد تحقیقات سرباز زد ).

کمیسیون این امر را به دادستان کل Jeff Sessions ارجاع داده است [1].

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] “Smith Refers Platte River Networks CEO to the Department of Justice”, House Science Committee, April 27th, 2017.

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.