دولت ترکیه در سال ۲۰۱۵ در کشور فرانسه مقدمه ی تشکیل حزب سیاسی (PEJ) عدالت و برابری که منعکس کننده ی حزب AKP ( حزب عدالت و توسعه ) ترکیه است ، فراهم آورده .

بنا بر سخن پردازی اخوان مسلمین ، PEJ ( رد چند فرهنگی ) ، (قضاوت بر عقاید هرفرد )‌، (سیاه نمایی دیگری بدون ارائه ی مدرک ) را محکوم می سازد .

این تشکیلات ۱۰ کاندیدا به انتخابات محلی ۲۰۱۵ معرفی کرده . همچنین یک کاندیدا به انتخابات هیئت قانون گذاری جزیی استراسبورگ در سال ۲۰۱۶ . هم اکنون نیز کاندیداهایی برای هیئت قانون گذاری ماه ژوئن ۲۰۱۷ ثبت نام می کند که تعداد آنها به ۶۸ تن رسیده است .

PEJ هیچ گونه اشاره ای به کشور ترکیه ندارد ، اما تمام رهبران آن ترک تبار می باشند و یا دارای ملیت دو گانه ی فرانسوی ترکی هستند .

دولت ترکیه در سطح اروپا سیستم وسیعی برای کنترل اتباع خود در خارج تشکیل داده است . مساجدی که از آنها حمایت می کند ، مخالفین داخلی آنکارا را لو می دهد . این ماجرا در کشور آلمان و کشور سوئد با عکس العمل های وسیعی مواجه شده ( آلمان بیشترین تعداد ترک تباران را در خود جای داده ) .

ترکیه بانی سوءقصدهای ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ پاریس نیز بوده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian