رئیس جمهور جدید فرانسه روز ۱۵ ماه مه باید نخست وزیری را از روی لیست ارائه شده توسط سازمان ناتو انتخاب کند :
 سیلوی گولار (نماینده ی اتحادیه ی اروپا ، مشاور New Pact for Europe )
 کریستین لاگارد ( ناظر سابق پارلمانی در کنگره ی آمریکا و رئیس بانک جهانی )
 ادوارد فیلیپ ( شهردار هاور )

هر سه نفر توسط هنری کیسینجر دعوت شده بودند، همچنین به طور رسمی از سوی هانری دو لا کروآ پنجمین دوک کاستری ، رئیس آخرین کنگره ی سالانه ی گروه بیلدربرگ ( ۹ تا ۱۲ ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ در شهر درسد آلمان ) محلی که این افراد مورد تایید واقع شدند .

به نظر نمی رسد که خانم لاگارد بلافاصله نخست وزیر شود . حامیان آقای ماکرون ترجیح می دهند که او در سال ۲۰۱۹ انتخاب شود ، تا بتواند دوران مدیریت بانک جهانی را به پایان برساند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian