ولترشبکه

هیلاری کلینتون با حرکتی رو به جلو !

+

هیلاری کلینتون اعلام کرده موسسه ای با نام Onward Together را به وجود آورده که هدف آن برکناری پرزیدنت ترامپ می باشد ، تا وزیر امور خارجه ی پیشین را جایگزین او کند .

نام گذاری Onward Together ( حرکت مشترک به جلو ) ، اقتباس از جمله ی Kadima ! ژنرال آریل شارون و رئیس جمهور امانوئل مارکرون می باشد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.