لحظه ای که پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان به سوی سفارت کشورش در واشنگتن حرکت می کرد ، راه پیمایی صلح آمیزی در مقابل دفتر سفارت برگزار شده بود .

سرویس های محافظ سفارت به جهت ٬٬ دفاع ٬٬ از پرزیدنت اردوغان از سفارت خارج شدند ، چون گمان می کردند در میان تظاهرات کنندگان مبارزین کرد قرار دارند که به گفته ی آنکارا ٬٬ تروریست ٬٬ می باشند . ضد و خوردی به وقوع پیوست که در آن ده ها نفر جراحات سنگینی برداشتند .

از آنجاییکه پلیس محلی در برابر سرویس های محافظ سفارت که از مصونیت سیاسی برخوردار بودند ، نمی توانستند اقدامی انجام دهند ، تنها دو طرف مخاصمه را از یکدیگر جدا نموند . دو دیپلماتی که در حال کتک زدن به تظاهر کنندگان بودند چند دقیقه بعد از دستگیری آزاد شدند .

وزارت امور خارجه ی ایالات متحده سفیر ترکیه را احضار نمود ، او نیز تفسیر خود را ارائه کرد به این مفهوم که حمله ی آنها به جهت حمایت از پرزیدنت اردوغان در مقابل حمله ی تروریست ها بوده است .

بسیاری از اعضای پارلمان آمریکا مانند جان مک کین تقاضا کردند تا سفیر ترکیه از ایالات متحده اخراج شود . وزیر امور خارجه ی ترکیه ، مولوت چاوش اوغلو ،از واشنگتن خواست تا فرستاده ی ویژه ی خود را با نام برت مک گورت از سوریه فرا خواند ، چرا که او متهم به کمک به کردهای ٬٬ تروریست ٬٬ بوده است .

ٓ اد رویس ، رئیس کمیسیون وزارت امور خارجه ی سنا ، به دادستان کل و وزیر امور خارجه نامه ای نوشته و از آنها درخواست کرد تا در این رابطه اقدام نمایند .

ویدیویی نشان می دهد که پرزیدنت اردوغان دستور ضرب و شتم مخالفین را صادر کرده است .

پرزیدنت اردوغان ، که در ارتباط با اقلیت کرد مسئولیت های خود را زیر سوال برده و به طور یک جانبه آتش بس با پ کا کا را زیر پا گذاشته ، در برابر مبارزه جویان کرد اقدامات شدید سرکوب گری را پیش گرفته است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian