Batılı haber ajanslarının yazdıklarının ve bundan sekiz yıl önce Başkan Obama’nın Mısır’da yaptığının tersine, Başkan Donald Trump Suudi Arabistan ziyareti sırasında İslam üzerine konuşma yapmadı.

Seyahatinin İslam’ın kutsal toprakları Suudi Arabistan’dan başladığını, Kudüs, Beytüllahim ve Vatikan ile devam edeceğini hatırlatan Trump, üç semavi din arasında hoşgörü ve saygı çağrısında bulundu.

Konuşmasının merkezine terörizme karşı mücadeleyi alarak, ölüm saçanlarla artık işbirliği yapmamalarını isteyerek, toplantıya katılan Müslüman yetkililerin dini ve insani duygularına çağrıda bulundu. Onları Global Center for Combating Extremist Ideology’ye (Aşırıcı ideolojiyle mücadele için küresel merkez) katılmaya davet etti. Konuşmasından öne çıkan bazı bölümler:

«Burada konferans vermek için bulunmuyoruz. Burada insanlara nasıl yaşayacaklarını, ne yapacaklarını, ne öğreneceklerini ya da kime hayran olacaklarını söylemek için bulunmuyoruz. Tersine, burada olmamızın sebebi ortak çıkarlar ve değerler çerçevesinde, hepimiz için daha iyi bir gelecek için işbirliği teklif etmektir.

(…) Bu, iki gelecek arasında yapılan bir seçimdir ve bu Amerika’nın sizin adınıza yapamayacağı bir seçimdir. Daha iyi bir gelecek ancak uluslarınız teröristleri ve aşırılıkçıları dışlarsa mümkündür. Onları kovun. Onları ibadethanelerinizden kovun. Onları cemaatlerinizden kovun. Onları kutsal topraklarınızdan kovun. Onları dünyamızdan kovun.

Kendi payımıza düşen kısmıyla, tehditlerin ve yeni olguların gelişimiyle baş edebilmek için Amerika stratejilerini gözden geçirmeye kararlıdır. İşe yaramayan stratejileri eleyecek ve deneyim ve sağduyunun kılavuzluğunda yeni yaklaşımları uygulayacağız. Ortak değerlere ve ortak çıkarlara dayalı ilkeli bir gerçekçiliği kabul ediyoruz.

(…) Dini yetkililer şu gerçeği kesinlikle açıklığa kavuşturmalıdır: barbarlık size zafer getirmeyecek –şer’e düşkünlüğünüz size hiçbir saygınlık kazandırmayacaktır. Eğer terör yolunu seçerseniz, yaşamınız anlamsız kalacak, hayatınız kısa sürecek ve ruhunuz mahkum olacaktır.

(…) Tanrının yardımıyla bu zirve, terörü ve alçakça amentülerini uygulayanların sonlarının başlangıcı olacaktır. Aynı zamanda, bir gün bu buluşmanın Ortadoğu’da –ve hatta belki de dünyanın genelinde- barışın başlangıcı olarak anımsanması için dua ediyoruz.

(…) Sizden bana katılmanızı, bana katılmanızı, birlikte çalışmamızı ve mücadele etmemizi talep ediyorum. Bir arada olursak yenilmeyiz. Size teşekkür ederim. Tanrı sizi kutsasın. Tanrı ülkenizi kutsasın. Ve Tanrı Amerika Birleşik Devletlerini kutsasın».

Donald Trump’s Speech to the Arab Islamic American Summit”, yazan Donald Trump, Voltaire İletişim Ağı, 21 Mayıs 2017.

Çeviri
Osman Soysal