I følge Scotland Yard ble angrepet på folkemengden som forlot Ariana Grande-konserten på Manchester Stadion den 22. mai, utført av Salman Abedi. Det er funnet et bankkort, ganske beleilig, i lommen på den lemlestete kroppen til «terroristen».

Dette angrepet er tolket som bevis for at Storbritannia ikke er innblandet i terrorisme men at landet helt motsatt er et offer for det.

Salman Abedi ble født i Storbritannia i en libysk immigrant-familie. Han har reist til Libya fler ganger de siste månedene både sammen med og uten sin far.

Faren hans, Ramadan Abedi, som Salman bodde sammen med, er en tidligere etterretnings-offiser i (Gaddafis) libyske etterretningstjeneste. Han hadde spesialisert seg i overvåkning av den islamistiske bevegelsen, men to ti-år seinere klarte han ikke å legge merke til at sønnen hadde sluttet seg til IS.

I 1992 ble Ramadan Abedi sendt tilbake til Libya av den britiske MI6 og var involvert i et britisk-konstruert plot for å snik-myrde Muammar Gaddafi. Etter at operasjonen ble avslørt ble han raskt trukket ut av MI6 og overført tilbake til Storbritannia hvor han fikk politisk asyl. Han flyttet i 1999 til Whalley Range (sør for Manchester) hvor det allerede bodde folk i et lite libysk islamistisk samfunn.

I 1994 returnerte Ramadan Abedi enda en gang til Libya under ledelse av MI6. Seint i 1995 var han medvirkende i dannelsen av Den Libyske Islamistike Kamp-fronten (LIFG), en lokal grein av Al-Qaida i tilknytning til Abdelhakim Belhadj. LIFG ble deretter vervet av MI6 for å snik-myrde Gaddafi mot en betaling på 100 000 br. pund. Denne operasjonen som også var mislykket, førte til store utskiftninger i britisk etterretning og til avgangen til en David Shayler.

Andre tidligere medlemmer av LIFG har også bodd i Whalley Range, bl.a. Abedis venn Abd al-Baset-Azzouz. I 2009 sluttet sistnevnte seg til Al-Qaida i Pakistan og ble en nær medarbeider til sjefen, Ayman al-Zawahiri. I 2011 er al-Basset-Azzouz aktiv på bakken under NATO-operasjonene mot Libya. Den 11. september i 2012, leder han operasjonen mot USAs ambassadør i Libya, Christopher Stevens, som ble drept i Benghazi. Han ble arrestert i Tyrkia og utlevert til USA i desember 2014, rettssaken mot han er fortsatt ikke begynt.

Ingen retter oppmerksomheten mot det faktum at Ramadan Abedi har knyttet LIFG-medlemmer opp mot etableringen av Al-Qaida i Irak og at han i 2011 deltar deltar i MI6 sine «Arabiske vår»-operasjoner og i LIFGs funksjoner på bakken til støtte for NATO (i Libya). Abedi returnerer til Libya etter at Gaddafi er styrtet og og flytter med familien dit, men etterlater sine eldre barn i familiehjemmet i Whalley Range.

ifølge den tidligere spanske statsministeren, José Maria Aznar, var Abdelhakim Belhadj innblandet i drapene i Madrid den 11. mars 2004. Seinere ble han i all hemmelighet arrestert i Malaysia av CIA og flyttet til Libya hvor han ble torturert, ikke av libyske eller funksjonærer fra USA, men av MI6-agenter. han blir endelig satt fri etter avtalen mellom Saif al-Islam Gaddafi (Gaddafis sønn) og jihadistene.

Under Libya-krigen returnerte Belhadj, som hadde bodd i Qatar, til Libya hvor han ledet operasjonene på bakken sammen med NATO. Den 28. juli 2011 organiserte han drapet på general Abdul Fatah Younis som hevdet å å sluttet seg til «opprørerne», men som Belhadj beskyldte for å ha ledet kampen mot LIFG i løpet av 1990-årene.

I september 2011 ble Belhadj utnevnt av NATO til militær-guvernør over Tripoli. I 2012 skapte han sammen med irsk-libyeren Mahdi al-Hatari, den frie syriske hæren (FSA) og returnerer til Libya. Den 2. mai 2014 mottas han offisielt ved Quai d´Orsay (det franske utenriksministeriet).
I desember 2013, som følge av oppdagelsene i arkivene til Gaddafis Libyske regime i et brev fra den tidligere sjefen for MI6, anlegger Belhadj sak i London mot det britiske UD for at de kidnappet og torturerte han ni år tidligere. Den britiske etterretningen sørger deretter for ulovlig telefonavlytting av advokatene hans selv om de er strengt forhindret i å ødelegge den innsamlete etterretningen.

ifølge Egypts sjefsanklager, Hisham Barakat, blir Belhadj IS sin mest sentrale person i Nord-Afrika i mai 2015 og denne påstanden forfølges opp av Interpol. Belhadj etablerer tre treningsleirer for IS i Libya ved Derna (på den tidligere eiendommen til Abd al-Baset-Azzouz), ved Syrte og i Sebrata. I oktober 2016 starter han sine nye rettssaker vedrørende kidnappingen og torturen, denne gangen formelt mot den tidligere direktøren i MI6, Sir Mark Allen.

IS har påtatt seg ansvaret for Manchester-angrepet, men uten å karakterisere Salman Abedi som en «martyr». Etter drapene har Ramadan Abedi uttalt sin motstand overfor jihad i en telefonsamtale med journalister. Han hevdet også at hans sønn hadde til hensikt å tilbringe Ramadan-måneden (begynner 26. mai) med han i Libya og at han er overbevist om hans uskyld.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no