Når russiske og militære fra USA blir utplassert i et større Midt-Østen har tre kommunikasjonskanaler blitt åpnet opp:

1 General Kenneth F. MacKenzie har blitt utnevnt til USAs felles militærstab for å håndtere - med største beredvillighet - om ethvert problem som måtte oppstå mellom de to krigskreftene som opererer i området.

2 Det er blitt etablert en direkte kommunikasjonslinje mellom de som leder operasjonene de to landene driver med i Irak og Syria. De vil koordinere anstrengelsene i de fire nedtrappings-sonene som ble opprettet i Astana-avtalen. Disse avtalene er blitt underskrevet av Iran, Russland og Tyrkia, men har ikke offisielt blitt godkjent av USA. Nå ser det ut som om det har kommet en annen avtale, en hemmelig avtale mellom Moskva og Washington på dette punktet.

3 En direkte linje har nettopp blitt satt opp mellom CentCom Commander general Joseph Votel og hans russiske i tilsvarende stilling. Dette er for å løse strategiske, ikke taktiske problemer.Dette skrittet kommer til å revolusjonere den vanlige holdningen til USAs væpnede styrker som alltid har vært imot å få til slike arrangementer. Det er en direkte konsekvens av den nye strategien som Donald Trump har innført.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no