مطابق با گفته ی وال استریت ژورنال ، فرانسه و بلژیک از هفت ماه پیش نسبت به قتل های صورت گرفته توسط اتباع خویش که به گروه داعش ملحق شده اند با کشور عراق وارد معامله شده اند .

پاریس و بروکسل لیستی از اتباع خاص خود را که به داعش ملحق شد ه بودند به بغداد تحویل دادند . یا ارتش عراق قادر است آنها را دستگیر کند ، که در این صورت باید اعدام شوند ، و یا در حین عملیات کشته خواهند شد .

به طور رسمی ، فرانسه و بلژیک مانند تمامی کشورهای اتحادیه ی اروپا ، حکم اعدام را از قوانین خود برداشته اند .

در عراق ، نیروهای ویژه ی فرانسوی و بلژیکی که در حال عملیات نظامی می باشند ، خود را به صورت نظامیان عراقی در آورده اند و از خودروهای رنگ شده ی خاصی استفاده می کنند . آنها به بیمارستان ها و سردخانه ها می روند تا نمونه های ADN اجساد اتباع فرانسوی و بلژیکی را که کشته شده اند جمع آوری کنند تا با نمونه های موجود مقایسه شوند . به این صورت می توانند افراد مظنون لیست خود را به روز در آورند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian