سازمان سیا در حال تدارک عملیات سری دندان شکنی علیه ایران می باشد . مایک پمپه ئو مدیر سیا ، مایکل دآندره آ را مسئول این عملیات نموده ، او را شاهزاده ی تاریکی و همینطور آیت الله مایک می نامند ( در عکس بالا ) .

مایکل دآندره آ دین اسلام اختیار کرده . او برنامه ریز شکنجه برای سر براه کردن زندانیان است ، و اخیراََ نیز زندان سری سالت پیت ( افغانستان ) را بوجود آورده که در آن ناظر تجربیاتی بر ابو زبیده ، عبدالرحیم النشیری و خالد شیخ محمد بوده است .

او روانپریش بسیار باهوش و خشنی است ، در فیلم آژانس Zero Dark Thirty از شخصیت او با نام رمزی ٬٬ گرگ ٬٬ الهام گرفته اند . در ۲۰۰۹ در دمشق عملیات سوءقصد به عماد مغنیه ،رهبر حزب الله را رهبری کرده ، و عملیات پرواز هواپیماهای بدون سر نشین را تا سال ۲۰۱۵ بر عهده داشته .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian