ولترشبکه

القاعده و داعش در حال برقراری ائتلافی میان گروه های خود می باشند

+

نشریه ی پان-عرب اشرف الواسط در لندن طی گذارشی اعلام نمود که رهبران القاعده و داعش در عراق در حال ایجاد ائتلاف میان گروه های خود می باشند .

مطابق با این نشریه ، این ائتلاف سازمان سومی تشکیل خواهد داد که عناصر جهادی کم کم به آن ملحق می شوند .

اشرف الواسط متعلق به یکی از فرزندان پادشاه سلمان عربستان می باشد .

ائتلاف نوینی در خاور میانه میان گروه ها ی جنگنده در حال شکل گیری است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.