نشریه ی پان-عرب اشرف الواسط در لندن طی گذارشی اعلام نمود که رهبران القاعده و داعش در عراق در حال ایجاد ائتلاف میان گروه های خود می باشند .

مطابق با این نشریه ، این ائتلاف سازمان سومی تشکیل خواهد داد که عناصر جهادی کم کم به آن ملحق می شوند .

اشرف الواسط متعلق به یکی از فرزندان پادشاه سلمان عربستان می باشد .

ائتلاف نوینی در خاور میانه میان گروه ها ی جنگنده در حال شکل گیری است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian