رهبران اخوان المسلمین و سازمان های وابسته ی نظامی آنها ( القاعده و داعش و غیره ... ) پس از قطع رابطه ی دیپلماتیک میان عربستان سعودی و قطر از طرابلس خارج می شوند .

آنها تشکیلات خود را در ترکیه سامان دهی خواهند کرد .

به زودی در لیبی دولتی شفاف به وجود خواهد آمد که در نتیجه ی انحلال یکی از سه دولت فعلی می باشد .

به زودی در خاور میانه تشکیلات فعلی گروه ها به طور کامل تغییر خواهد کرد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian