هر سال Dieudonné طنز پرداز فرانسوی ،٬٬ کونیل طلایی تخریب ٬٬ را در ضیافت مهمل و مضحکی که در پاریس ترتیب می دهد ، در مقابل هزاران بیننده به شخصیت های خاصی اعطا می کند .

این جایزه به مناسبت مشاجره ی بیهوده ای است که دولت فرانسه برای فرو نشاندن گفته های مضحکه آمیز این طنز پرداز به کار برده است .

در ۱۷ ماه ژوئن ۲۰۱۷ ، ٬٬ کونیل مخصوصی ٬٬ به تی یری میسان به مناسبت ٬٬ تمامی آثار او ٬٬ تقدیم شده است . او نیز ویدیوی پذیرش این جایزه را در دمشق ضبط کرده است .آلن بناژام مدیر شبکه ی ولتر در فرانسه این مجسمه را در غیاب او دریافت کرده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian