فرمانده ی ارشد ارتش عراق آزادی قریب الوقوع موصل را اعلام نمود . با وجود کنترل و سانسور نظامی ، شبکه های اطلاع رسانی اعلام کردند که خرابه های مسجد النوری را تصرف کردند ، محلی که ابو بکر بغدادی خلیفه ی خود خوانده پیروزی خود را اعلام کرده بود . حیدر عبادی ، نخست وزیر عراق اعلام نمود این تصرف در واقع پایان داعش می باشد .

داعش ابزاری بوده که توسط مدیر شبکه ی امنیت ملی ایالات متحده ، جان نگروپونته به وجود آمد و توسط گروه های مسلح م آی ۶ بریتانیا کنترل می شد . دولت اوباما قصد داشت با ایجاد منطقه ی ٬٬ سنی نشین -سنی استان ٬٬ ، راه ابریشم را که چین را از طریق تهران ، بغداد و دمشق به دریای مدیترانه متصل می نمود مسدود نماید . در حالیکه دولت ترامپ با تشکیل این کشور مخالفت نموده. عملیاتی که در شهر موصل عراق و رقه سوریه انجام گرفت به منظور جمع آوری این دیوهای پلید بوده است تا القاعده به وضعیت قبلی خود باز گردد .

افسران عراقی با اعلام مرگ ابو بکر بغدادی توسط ارتش روسیه ، توانستند در مسیر خواسته ی واشنگتن عمل کنند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian