سازمان ملل متحد ( در واقع مدیر بخش روابط سیاسی جفری فلتمن ) کنفرانس صلحی برای قبرس در کرانس-مونتانا ( سوئیس ) برگذار نمود . در ۶ ماه ژوئیه ۲۰۱۷ ، این کنفرانس با رای منفی پایان گرفت ، طرف قبرسی این ٬٬ توافق نامه ٬٬ را رد کرد .

در این کنفرانس فوق العاده شامل :
 جمهوری قبرس.
 جمهوری ترکیه در بخش شمال قبرس .

در حضور :
 سازمان ملل متحد .
 بانک جهانی پول .
 یونان .
 اگلستان .
 ترکیه .

هدف متحد ساختن قبرس بعد از تصرف شمال این کشور توسط ترکیه در سال ۱۹۷۴ و تصرف آن از سوی ارتش آن [1] . جمهوری قبرس ، با ارزشمند قلمداد کردن حقوق بین الملل ، این شرط اولیه را تعیین کرده بود که طی آن ارتش ترکیه نظامیان خود را باید از این منطقه خارج کند ، در حالی که جمهوری ترک شمال قبرس این کار را غیر ممکن می شمرد . به همین علت نیز این اتحاد نتوانست سرانجامی پیدا کند .

سازمان ممل متحد ، بانک جهانی پول ، انگلستان و ترکیه ، هر یک از جانب خود رئیس جمهور قبرس ، نیکوس آناستاسیادیس را تهدید نمودند تا این تعهد را که توسط قدرتهای بزرگ به جای این کشور و شهروندانش بسته می شد ، بپذیرد . [2]

قبرس عضو اتحادیه ی اروپاست ، ٬٬ قدرتی که پشتیبان صلح است ٬٬ ، اما به طور کامل با تصرف نظامی شمال این جزیره رضایت داده است .

ترکیه به طور غیر قانونی و بدون آنکه مورد محاکمه واقع شود ، شمال قبرس ، شمال سوریه و شمال عراق را تصرف کرده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1« Pas de paix durable à Chypre sans renonciation à l’hégémonie turque », par Marios L. Evriviades, Traduction Gérard Jeannesson, Réseau Voltaire, 12 avril 2014.

[2“قبرس به پیوستن به ناتو دعوت شده است”, ترجمه فرهاد بارکزوی, شبکه ولتر, 13 مه 2016, www.voltairenet.org/article191747.html