ولترشبکه

سازمان ملل متحد از تصویب تصرف قبرس ناکام ماند

+

سازمان ملل متحد ( در واقع مدیر بخش روابط سیاسی جفری فلتمن ) کنفرانس صلحی برای قبرس در کرانس-مونتانا ( سوئیس ) برگذار نمود . در ۶ ماه ژوئیه ۲۰۱۷ ، این کنفرانس با رای منفی پایان گرفت ، طرف قبرسی این ٬٬ توافق نامه ٬٬ را رد کرد .

در این کنفرانس فوق العاده شامل :
- جمهوری قبرس.
- جمهوری ترکیه در بخش شمال قبرس .

در حضور :
- سازمان ملل متحد .
- بانک جهانی پول .
- یونان .
- اگلستان .
- ترکیه .

هدف متحد ساختن قبرس بعد از تصرف شمال این کشور توسط ترکیه در سال ۱۹۷۴ و تصرف آن از سوی ارتش آن [1] . جمهوری قبرس ، با ارزشمند قلمداد کردن حقوق بین الملل ، این شرط اولیه را تعیین کرده بود که طی آن ارتش ترکیه نظامیان خود را باید از این منطقه خارج کند ، در حالی که جمهوری ترک شمال قبرس این کار را غیر ممکن می شمرد . به همین علت نیز این اتحاد نتوانست سرانجامی پیدا کند .

سازمان ممل متحد ، بانک جهانی پول ، انگلستان و ترکیه ، هر یک از جانب خود رئیس جمهور قبرس ، نیکوس آناستاسیادیس را تهدید نمودند تا این تعهد را که توسط قدرتهای بزرگ به جای این کشور و شهروندانش بسته می شد ، بپذیرد . [2]

قبرس عضو اتحادیه ی اروپاست ، ٬٬ قدرتی که پشتیبان صلح است ٬٬ ، اما به طور کامل با تصرف نظامی شمال این جزیره رضایت داده است .

ترکیه به طور غیر قانونی و بدون آنکه مورد محاکمه واقع شود ، شمال قبرس ، شمال سوریه و شمال عراق را تصرف کرده است .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian

[1] « Pas de paix durable à Chypre sans renonciation à l’hégémonie turque », par Marios L. Evriviades, Traduction Gérard Jeannesson, Réseau Voltaire, 12 avril 2014.

[2] “قبرس به پیوستن به ناتو دعوت شده است”, ترجمه فرهاد بارکزوی, شبکه ولتر, 13 مه 2016, www.voltairenet.org/article1...

ولترشبکه

نسخه بین المللی وبسایت ولتر

مقالات با مجوز Commons Creative

شما میتوانید آزادانه مقالات و مندرجات صفحه را نقل و بکار ببرید، مشروط بر ذکر نام مأخذ و عدم تغییر محتوای آنها. همچنان بر مبنای ( مجوزCC BY-NC-ND ) این مقالات و مندرجات نمیتوانند بمنظور اهداف تجارتی مورد استفاده قرار گیرند.

کمک به شبکه ولتر

شما سایتی را ملاحظه میکنید که حاوی تحلیل های با کیفیتی است که شما را در درک جهان ماحول یاری میکند. این تارنما بدون حمایت مالی شما نمیتواند ادامه حیات یابد.
ما را با اهدای مالی تان کمک کنید.