پلیس غزه دوچرخه سواری زنان را منع کرده است . تا کنون به ندرت زنان سوار دوچرخه و یا موتور می شدند ، اما مثل جنگجویان آمازون پشت رکاب می نشستند .

به گفته ی حماس ، برای استفاده از وسایل نقلیه ی دارای دو چرخ باید شلوار پوشید که این امر برای زنان که دامن بلند به تن می کنند مقدور نیست . از این رو ، حتا اگر قانون حمل و نقل شهری سال ۲۰۰۰ این مورد را ذکر نکرده است ، اگر زنان سوار این وسایل شوند باید ۲۰۰شکل ( ۵۷ دلار ) جریمه بپردازند .

بنا به گفته ی کلنل علی ،٬٬ بهتر است این تصمیم بد تعبیر نشود . سازمان حماس موافق برابری جنسیتی است و نمی خواهد بین زنان و مردان تفاوتی قائل شود . این تصمیم به جهت تامین امنیت اجتماعی گرفته شده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian