در پی گذارشی علمی ، خرس های قطبی به علت تغییرات آب و هوایی به انسان ها حمله می کنند . شبکه های خبرگذاری بین المللی زنگ خطر را به صدا در آورده اند و تغییرات آب و هوایی را علت حمله ور شدن خرس های قطبی به انسان ها قلمداد می کنند .

در واقع این مطالعه بر رفتار حیوان قطبی ، بیش از مطالعه بر تغییرات آب و هوایی اهمیت داشته .

این مطالعه ، از یک قرن پیش ، تعداد حملات خرس های قطبی را به انسان ها نشان می دهد ، که آخرین حمله شش سال پیش در سال ۲۰۱۱ اتفاق افتاد . در حالی که در این مطالعه اشاره ای به تعداد انسان هایی که به زیست گاه طبیعی این حیوان نزدیک می شوند ، نمی کند .

این تحقیق در چهارچوب خروج ایالات متحده از معاهده ی اقلیمی پاریس صورت گرفت ، که به مفهوم خروج ایالات متحده از بورس کربن بوده است ،( بورس کربن مخترعین آن را ثروتمند می نمود) . این بورس توسط دیوید بلاد ( مدیر سابق بانک گلدمن ساکس ) و آل گور ( معاون سابق ریاست جمهوری ایالات متحده ) به وجود آمد . وضعیت آن توسط باراک اوباما ( که رئیس جمهور آینده ی ایالات متحده می گردید ) نگاشته شد .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian