آژانس خبرگذاری ترکی آنادولو ، نقشه ای را منتشر نمود که در آن پایگاه های نظامی آمریکایی و فرانسوی از ۱۷ ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ نشان داده می شد .

کشور ترکیه می خواهد حمایت واشنگتن و پاریس را از کردهای PKK/PYD تایید نماید .

منطقه ای که با حاشورهای سبز در شمار غربی ( ال باب ) مشخص شده ، توسط ارتش ترکیه محاصره شده ، ( این کشور شمال شرقی قبرس و باشیکای عراق را تحت اشغال خود دارد ) .

ایالات متحده پیوسته خاطر نشان کرده که در شمال سوریه پایگاه نظامی تاسیس نموده ( و در گذشته در جنوب این کشور ) ، اما هیچ نقشه ای که این منطقه را نشان دهد وجود نداشته است .

فرانسه پیوسته فرستادن ارتش خود به سوریه را تکذیب نموده است .

اشغال یک کشور توسط ایالات متحده ، فرانسه و ترکیه به لحاظ قوانین بین المللی امری است غیر قانونی .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian