ارتش اسرائیل (تزاحال ) بخشی از عملیات (همسایگی خوب ) را ، که از ده سال پیش در سوریه پیش گرفته ، فاش نمود .

بنا به گذارش آژنس خبری یهود (Jewish News Service ) ، نیروهای دفاعی اسرائیل به بیش از چهار هزار نفر زخمی در سوریه کمک رساندند ، که پانصد تن از آنها کودک بودند . مقدار چهار هزار و پانصد لیتر سوخت ، چهل تن آرد ، دویست و بیست و پنج تن خوراک ، دوازده هزاد تن وسایل مورد نیاز نوزاد ، هزار و هشتصد بسته پوشک ، دوازده تن کفش و پنجاه و پنج تن پوشاک برای زمستان نیز به سوریه فرستادند .

به نظر می رسد خبرهای منتشره از سوی تزاحال کاربرد داخلی داشته و هدفش ایجاد آرامش نزد جماعتی بوده که از حمایت های تل آویو به عناصر جهادی نگران بودند . این اخبار همراه فیلم های ویدیویی بوده که عکس های واقعی را با صحنه پردازی های م آی ۶ در شمال سوریه نشان می داد ( منطقه ای که بیرون از حوزه ی ٬٬ همسایگی خوب ٬٬ می باشد‌) .

در واقع ، کودکانی که تل آویو به هنگام جنگ نجات داده ، متعلق به عناصر جهادی بودند و این عملیات منحصر به حمایت از این عناصر علیه جمهوری عرب سوریه بوده است .

در ماه اوت ۲۰۱۴ ، سرویس اطلاعاتی سری ارتش اسرائیل - شین بت - حمله ای را به نیروهای سازمان ملل ترتیب داد که مسئول محافظت از خروج (FNUOD ) از سوی القاعده بوده اند . عناصر جهادی سربازان اهل فیجی را زندانی کردند که مسئول جداسازی ارتش اسرائیل و سوریه در بلندی های اشغال شده ی جولان بودند . در زمان مذاکرات که فیلم آن به طور زنده از سوی تلویزیون سوریه پخش شد ، نماینده ی سازمان ملل مبلغی به صورت تاوان به القاعده پرداخت ، مبلغی که توسط پرداخت اینترنتی صورت گرفت ، و برای گیرنده ی حساب هیچ گونه نگرانی به وجود نمی آورد . سپس ، شین بت ، القاعده را به جای FNUOD قرار داد که این امر ایالات متحده و روسیه را خشمگین نمود .

نخست وزیر بنیامین ناتانیاهو ، در تلویزیون اسرائیل در حالی ظاهر شد که به مبارزین زخمی القاعده که در مرکز درمانی زیو (Ziv Medical Centre ) بستری شده بودند ، تبریک می گفت .

اخیراََ نیز ، موساد ، کوشیده تا نزد دروزی ها شورشی علیه جمهوری عرب سوریه ترتیب دهد ، که نسخه برداری از شورشی بود که ایالات متحده و فرانسه به وسیله ی کردهای شمال سوریه ترتیب داده بودند . یکی از افسران ارشد سوریه با نام خالدون زین الدین به طور غیر مترقبه از کشوری در مرزهای اسرائیل با نام ٬٬ دروزستان ٬٬ نام برده بود . اما پس از سه ماه تردید ، رهبران دروزی سوریه بار دیگر حمایت خود را از جمهوری سوریه اعلام نمودند ، با وجود آنکه رهبر دروزی لبنان ولید جنبلات ، که گرایشی آمریکایی دارد ، بارها آنها را از این امر باز داشته بود .

کمک ٬٬ بشر دوستانه ٬٬ که تزاحال از آن سخن می گوید ، مطابقتی با حقوق بشر دوستانه ی بین المللی ندارد که هانری دونان ( بنیان گذار صلیب سرخ جهانی ) از آن یاد کرده ، چرا که تنها به یک بخش از جنگنده ها کمک می رساند . این در حالی است که تنها کسانی که به طور انحصاری از کمک های اسرائیل بهره می برند عناصر جهادی القاعده و خانواده های آنها می باشند .

نمونه ی دیگر ، ارسال بیهوده ی چندین تن آرد می باشد ، چرا که این محصول در تمام کشور سوریه با مبلغ ثبت شده توسط دولت این کشور قابل دسترسی است . در عین حال ،در حوزه هایی که توسط عناصر جهادی اشغال شده ، اجازه ی دسترسی به این محصول داده نمی شود . تزاحال با ارسال آرد به عناصر جهادی باعث شده تا آنها نیازی به دمشق نداشته باشند و فشار خود را بر توده ی مردم بیافزایند .

تزاحال به همین گونه به میلیشیای کوزوو در جنگ علیه سرب ها کمک می کرده . کودکانی که آنها برای درمان به اسرائیل فرستاده بودند ، به سرویس های مخفی تل آویو پیوستند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian