در چهار چوب قطع روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی ، مصر ، امارات متحد عربی و بحرین با کشور قطر ، ایران و ترکیه به حمایت از این کشور اقدام نمودند ، در پی آن بحران دیپلماتیک جدیدی در خلیج فارس میان ایران و کویت پدیدار شده .

دادگاه عالی کویت ، بیست تن را که متهم شدند از سوی ایران دست به عملیات تهاجمی بزنند ، دستگیر کرده است ( عکس فوق ) . دولت کویت ۱۵ دیپلمات ایرانی را اخراج نموده و فعالیت سفارت ایران را محدود کرده است . دولت ایران هر گونه مسئولیتی را در این رابطه را نمی پذیرد . در مقابل ،ایران کاردار سفارت کویت را فرا خوانده ، هر چند هنوز هیچ اقدامی نسبت به او انجام نداده است .

امیر صباح چهارم ال -احمد ال صباح کویت ، رئیس انتخابی شورای همکاری کشورهای خلیج می باشد و شخص میانه رو و ملایمی است . او خواهان مذاکره میان عربستان سعودی و ایران می باشد تا بحران به وجود آمده میان دو کشور را حل نماید . دو سوم کشور او از سنی های سلفی تشکیل شده اند و یک سوم شیعه می باشند . جراید کویت از اینکه متهمین را جزو شیعیان بخواند خود داری کرده است ، و تنها آنها را مجرم و جنایت نامیده .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian