ژنرال ه . ر. مک مستر ، مشاور امنیت ملی ، به شغل چند تن از مشاورین شورای امنیت ملی پایان داد .

 ریچ هیگنز ، یکی از افراد با سابقه ی پنتاگون ، مسئول امور استراتژیک . او با نوشتن یادداشتی که در آن تکنیک پیروان جهانی سازی و اسلامگرایان علیه پرزیدنت ترامپ را ( با ایجاد دولتی موازی ) ، به مائویست های چینی تشبیه می کرد ، شهرتی به دست آورد .

 ده رک هاروی ، مدیر بخش خاور میانه .

 عذرا کوهن-واتنیک ، که به طور جنون آمیزی ضد ایرانی به حساب می آمد .

همچنین اکثریت اعضای مشاورینی که در خدمت پرزیدنت اوباما فعالیت داشتند .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian