Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini güvenoyu için parlamentoya sundu (henüz atanmamış olan Yüksek Öğrenim Bakanı hariç).

İran siyaset yaşamı, 1979’daki anti-emperyalist ve İslami Devrimi taraftarları (« muhafazakarlar » olarak anılan) ile eski sömürge güçlerine açılım taraftarları (« reformcular » olarak anılan) arasındaki karşıtlık üzerine kuruludur. Yaygın olan inancın tersine bu rekabetin ne bireysel özgürlüklerle, ne de toplumsal sınıflarla bir ilgisi yoktur.

Parlamenter olduğu dönemde Şeyh Hasan Ruhani, İran-Kontra dosyası sırasında Devrim sonrası İran’ında CIA ve MOSSAD ile ilk kez temas kuran kişi olmuştur.

Meclis tarafından tek tek bakanları onaylanırsa, yeni hükümetin göreceli olarak sadece yaşlı erkek Şiilerden oluşması bekleniyor.

Bugüne kadar bakanlar arasında her zaman Sünniler (halkın % 8 ila 10’una karşılık gelen) de yer alıyordu.

Batı basını bu hükümetin yaşlı erkeklerden (ortalama 58 yaş) olmasına hemen tepki gösterdi ve Sünni azınlığın temsil edilmemesini es geçti. Bu durum muhtemelen İran kültürünün iyi tanınmamasından kaynaklanmaktadır. İran kültüründe, sorumluluk gerektiren mevkiler geleneksel olarak yüzyıllardan beri bazen tamamen onursal bir şekilde de olsa erkekler tarafından işgal edilmektedir. Ancak en üst sorumluluklar gençler tarafından çok nadiren de olsa, çoğu zaman kadınlar tarafından üstlenilmektedir.

Bir kadın bakanın yer aldığı tek hükümet anti-emperyalist Mahmut Ahmedinejad’ınkiydi (Devrim Muhafızları kökenli olan). Bu kadın, 2009 ila 2013 yılları arasında Sağlık Bakanlığı görevini üstlenen Marzieh Dartjerdi idi.

Yeni kabinede birçok bakanın görev yeri değişmedi. Öte yandan Savunma Bakanı Hüseyin Dehghan’ın yerine yardımcısı Amir Hatemi getirildi. Eski bakan Dehghan bir Devrim Muhafızı iken (« muhafazakar »), yenisi Ordu kökenlidir.

Sadece erkek Şiilerden oluşan söz konusu hükümet, Şii ruhban aygıtının (« reformcu »), Devrim Muhafızlarının (Devrim kazanımlarının « muhafazakarları ») aleyhine olmak üzere siyaset üzerindeki hakimiyetini doğrulamaktadır.

Çeviri
Osman Soysal