پرزیدنت حسن روحانی اعضای دولت خود را به پارلمان معرفی کرد ( به استثنای وزیر آموزش عالی که هنوز معرفی نشده است ) .

حیات سیاسی ایران بر پایه ی وجود دیالکتیک میان ( اصول گرایان ) که طرفداران انقلاب ضد امپریالیستی و اسلامی سال ۱۹۷۹ می باشند ، و از سوی دیگر ( اصلاح طلبان ) میباشد که نسبت به قدرت های استعمار گر گذشته روی خوش نشان می دهند . بر عکس شایعات رایج ، این دو دستگی هیچ گونه تاثیری بر آزادی های فردی ، و شرایط اجتماعی ندارند .

شیخ حسن روحانی به هنگامی که نماینده ی مجلس بوده ، ازنخستین افرادی است که بعد از انقلاب اسلامی به هنگام ماجرای ایران کنترا ، با سازمان سیا و موساد ارتباط برقرار نمود .

دولت جدید وی ، در صورت تایید مجلس ، تنها به مردان شیعه محدود شده است ،‌که اکثریت آنها سن بالایی دارند .

تا اینجا ، میان وزرا افراد سنی نیز وجود داشته ( ۸ تا ۱۰ ٪ جمعیت ایران سنی می باشند ) .

مطبوعات غربی با شدت به وجود مردان سن بالا ( متوسط ۵۸ سال ) واکنش نشان دادند ، و از اینکه اقلیت سنی در آن حضور ندارند خرده گرفتند . شاید آنها فرهنگ ایرانی را نمی شناسند ، چرا که قرن هاست در ایران مسئولیت و سمت های بالای حکومتی توسط مردان اداره می شود ، گاهی نیز به صورت افتخاری . مسئولیت هایی مهم نیز به بانوان واگذار می شود که اکثریت آنها دارای سنین بالا هستند .

تنها دولتی که وزیر زن در کابینه ی خود داشته ، دولت ضد امپریالیستی محمود احمدی نژاد( از پاسداران انقلاب اسلامی ) بوده است . مرضیه دستجردی ، وزیر بهداشت سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳

وزرای زیادی هنوز در مقام خود باقی مانده اند . در حالی که تصدی وزارت دفاع به معاون وزیر سابق حسین دهقان ،با نام امیر حاتمی واگذار شده . حسین دهقان (اصول گرا ) ازپاسداران انقلاب بوده است و امیر حاتم سابقه ی نظامی داشته است .

این دولت به مردان شیعه محدود شده ، و روحانیون ٬٬ اصلاح گرای ٬٬ شیعه حاکم بر عرصه ی سیاسی کشور شده اند ، که این به ضرر پاسداران انقلاب ( اصول گرایان ) خواهد بود .

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian