خوانندگان گرامی ،

شبکه ی ولتر ، که در ابتدا تنها به زبان فرانسه منتشر می شده ، هم اکنون به هشت زبان توسط چهل تن از مترجمین داوطلب ترجمه می گردد .

در عین حال ، به خاطر آنکه بتوانیم کلیه ی مقالات خود را ترجمه کنیم ، باید این اکیپ را گسترش دهیم . از این رو نیازمند به مترجمین داوطلبی هستیم که بتوانند از زبان فرانسه به زبان مادری خود مطالب را ترجمه کنند . همچنین مترجمینی فرانسه زبانی که بتوانند از انگلیسی به فرانسه ترجمه کنند .

به علت کیفیت مقالات و مترجمین خود ، طی چند سال ، شبکه ی ولتر توانسته در حوزه های دیپلماتیک ، نظامی و دانشگاهی کشورهای متعدد به صورت مرجع مهمی عمل کند .

هم اکنون به زبان های عربی ، آلمانی ، انگلیسی ، اسپانیولی ، ایتالیایی ، پرتقالی و ترک ، توانسته مطالب را به سرعت برگرداند .

با این وجود ، به مترجمی نیاز دارد که زبان مادری آنها به ترتیب عبارتند از :
 چک (مترجم از زبان فرانسه )
 یونانی ( مترجم از زبان فرانسه )
 فنلاندی ( مترجم از زبان فرانسه )
 فارسی ( مترجم از زبان فرانسه )
 ارمنی ( مترجم از زبان فرانسه )
 ژاپنی ( مترجم از زبان فرانسه )
 هلندی ( مترجم از زبان فرانسه )
 نروژی ( مترجم از زبان فرانسه )
 رمانی (مترجم از زبان فرانسه )
 روسی ( مترجم از زبان فرانسه )
 سرب ( مترجم از زبان فرانسه )
 چینی ( مترجم از زبان فرانسه )

و هم چنین فرانسویانی که بتوانند به زبان انگلیسی مطالب را برگردانند .

چنانچه آماده ی همکاری می باشید ، از شما ممنون خواهیم بود تا با سردبیر مجله تماس بگیرید.
http://www.voltairenet.org/email124119.html?lang=fa

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian