Et åpent hull vokser nå frem midt i hjertet av USA-samfunnet om hvordan ytringsfriheten skal oppfattes. Tradisjonen har vært at alle meninger, selv de mest forblindete skulle kunne fremføres og uttrykkes i USA - denne tidligere britiske kolonien.

Således kunne puritanerne som hadde blitt forvist fra England og som hadde søkt tilflukt i Nederland, helt fritt gå ombord i Mayflower og emigrere til Atlanterhavets andre side. Og der kunne de fritt etablere seg som samfunn i Plymouth, med sin sekt. I dag utfordrer ytre venstre denne retten til ytringsfrihet slik den tradisjonelt er oppfattet. Denne nye måten å tenke på har ikke utspring i Europeisk ide-verden. I stedet har den sitt sidestykke og utspring fra tenkningen til puritanerne fra Plymouth. På samme måte som sekten forbød stemmer som ødela harmonien innad hos dem og som førte til at de iverksatte de strenge fysiske avstraffelser mot «kjetterne», så har «venstre» i USA til hensikt å forby avvikende meninger ( i dette tilfellet, stemmene til «hvit overlegenhet»)

Disse siste hendelsene markerer dermed ikke en positiv utvikling vedrørende USAs politiske filosofi. Og det bringer dem nærmere og mer på linje med progressive samfunn som avgrenser ytringsfriheten når «offentlig sikkerhet, offentlig orden, helse eller offentlig moral eller beskyttelsen av rettigheter og andres frihet krever det ( Artikkel 9 i den europeiske menneskerettskonvensjonen). Motsatt forsøker USAs venstreside gjennom dette hullet som er skapt i hjertet av samfunnet i USA, å fjerne oksygenet og dermed livet i grunnlovens første tillegg (First Amendment).

Venstresidens poeng er at grunnlovens i sin reine form slik den ble formulert av «fedrene som skrev den», ikke har formulerte noe om dette problemet.

Dermed fordømmer venstresiden enstemmig det faktum at president Trump var seint ute med å fordømme protestene (som første til et dødsfall) organisert av det ekstreme høyre i Charlottesville. Faktisk tilla Trump ansvar til både ytre høyre og hos anti-fascistene.

USAs sivile frihets-union (ACLU) som forsvarer grunnlovens første tillegg og skrev i denne forbindelse en protest-uttalelse vedrørende Charlottesville, de er begeistret. De har formulert en uttalelse hvor de nekter å forsvare rettighetene til den ekstreme høyresiden.

En rekke foreninger, de fleste er nå overtatt av Demokratene, ber nå om at æres-statuer over mennesker som har støttet slaveri blir ødelagt. Dette kravet vil dermed måtte anvendes på andre giganter i USAs historie, slike som George Washington og Thomas Jefferson (Forfatteren av grunnlovens første tillegg).

Båret frem av denne type tenknings tidevannsbølge, krever nå mediene sprengning hodene som er inngravert i Mount Rushmore, på samme måte om Taliban ødela Buddha av Bamiyan ( se en tweet over fra magasinet Vice), mens andre krever en ødeleggelse av en statue av president Bill Clinton som de beskylder for voldtekt.

Oversettelse
Knut Lindtner
Derimot.no