I et brev adressert til presidenten i Senatets utenrikskomité skisserte USAs utenriksminister Rex Tillerson en rapport om reformer som har rystet departementet hans.

Han skriver til kongressen at 9 av de 66 spesialutsendingene som var i departementet hans vil bli fjernet fordi deres oppgaver er avsluttet.

Spesialutsendinger vil det fortsatt være, for kvinner i verden, for overvåkning, for kampen mot anti-semittisme, saker om gisler, internasjonal religiøs frihet, global kamp mot AIDS og spørsmål som gjelder holocaust.

Andre saker vil gå tilbake til departementets vanlige kontorer. Dette inkluderer:

Miljøspørsmål og natur-ressurser, Tibet, menneskerettigheter i Nord-Korea, global matsikkerhet, spørsmål om funksjonshemninger, internasjonale handels-union-saker, klimaendringer, Arktis, regionen med De Store Sjøene, Kongo,Sudan og Sør-Sudan, Burma, Libya og det iranske Folkets Mujahedeen, forholdet til den syriske opposisjonen, IT, bruk av internett, fri adgang til internett, disputter om diamanter, tilslutning til Minsk-avtalen, Haiti, politikken om sanksjoner, Afghanistan og Pakistan, fremmedkrigere i Syria, atom-avtalen med Iran, globalt partnerskap og energi-saker.

Med tanke på Levanten (Midt-Østen, overs.) er det verdt å legge merke til at forholdet til den syriske opposisjonen har blitt forverret og har blitt flyttet til aktivitetene for Bureau for Middle Eastern Affairs. Der er det nå kun to ansatte, og det står kun 379 000 dollar igjen til denne oppgaven.

Saken om å ta hånd om jihadister er blitt overført til Office for Counter-Terrorism uten noe nytt personell og heller ingen økning av budsjettet.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no