Vestlig presse har ikke fullt ut forstått betydningen av den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian og forsvarsminister Florence Parly sin reise til Irak 25. og 26. august.

Media er fornøyde med å gulpe opp den offisielle versjonen: at Frankrike er forpliktet til å bekjempe Daesh og støtte gjenoppbyggingen av Irak.

Det som har skjedd er at den franske delegasjonen, som nå er i Baghdad har gitt et lån på 430 millioner euro, men de har ikke utbetalt noen penger.

Det bør spesielt legges merke til følgende: dette er et brudd på den usikkerheten som ser ut til å har rådd i Paris. Delegasjonen gjentok at de ville gjøre det klart at Frankrike har trukket seg fra innblanding i Syria og ønsket om å velte republikken til fordel for Det Muslimske Brorskap.

Delegasjonen forsikret journalistene om at president Assad kan være en del av en «overgang», og at han til og med kan stille som president dersom han ønsker det. Dette var ment som et innspill overfor Bashar al-Assad, som har nektet gjenåpning av den franske ambassaden i Damaskus.

Syria har satt betingelser for dette: fullstendig tilbaketrekking av støtte til jihadistene. Dette får oss til å tro at erklæringen fra Jean-Yves Le Drian og Florence Parly ikke vil ha den minste effekt, siden denne støtten fortsetter.

I Erbil møtte delegasjonen president Barzani som var midt oppe i forberedelsene til folkeavstemmingen om uavhengighet. Det felles kommunikéet som kom etter møtet sa at Frankrike har kommet med sitt syn på avstemmingen, men er svært forsiktige med å si hvilken stilling de har til spørsmålet.

Den franske pressen ser ut til å være fullstendig likegyldige til denne folkeavstemmingen som skal finne sted i slutten av september, en folkeavstemming som både USA og Tyrkia har tatt avstand fra. Den kurdiske pressen, for sin del, har blitt presset til å trekke tilbake president Francois Hollandes erklæring på internett den 8. september 2016. Der ble det offisielt tatt til orde for støtte til uavhengighet for regionen irakiske Kurdistan, i tillegg til områder som var annektert i samarbeid med Daesh, og også Rojava, som er syrisk-arabisk område, der Paris, Erbil og Ankara ønsket å skape et Kurdistan, og å drive ut de tyrkiske kurderne ut derfra.

Jean-Yves le Drian var Francois Hollandes forsvarsminister, og ble så Emmanuel Macrons utenriksminister. President Barzanis nåværende plan for en uavhengig stat har bare få likheter med den grandiøse planen til Alan Juppe og Francois Hollande. Men ingen av planene vil kunne oppnå godkjenning av noen andre stater, unntatt Israel.

Paris har allerede flere ganger skiftet mening når det gjelder saken om Kurdistan. Det ser ikke ut til at de vet hva de skal mene. Derfor har vi nå to forskjellige fortellinger: Én som de forteller hjemme i Frankrike, og en annen når de henvender seg til Midt-Østen.

Oversettelse
Ingunn Kvil Gamst
Derimot.no