5 Eylül 2017’de, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı merkezinin (JFC Napoli) ana karargahının (85 000 metrekare, sayısı her geçen gün artmakta olan 2 500 asker ve sivilden oluşan personeliyle) yer aldığı Lago Patria’da (Napoli) kurdelesi kesilen, « NATO güney bölgesi stratejik yönetim aktarma merkezi »nin (Nsd-S Hub) açılışı yapıldı. İtalyan Savunma Bakanı Roberta Pinotti tarafından güçlü bir şekilde desteklenen merkezin görevi « istikrarsızlık, terörizm, radikalleşme ve göçlerle ilgili çeşitli sorunları inceleme ve bilgi toplamak »tır. Başka deyimle faaliyetleri Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahel bölgesi, sahra altı Afrika’sı ve mücavir sahalar dahil güney bölgeleri üzerinde yoğunlaşan bir istihbarat, yani casusluk merkezidir.

Yeni istihbarat merkezinin eklendiği NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, aynı zamanda Avrupa’daki ABD Deniz Kuvvetlerine (ki ana karargahı Napoli-Capodichino’da, Altıncı Filo ise Gaeta’da üslenmiştir) ve Afrika’daki ABD Deniz Kuvvetlerine de komuta eden Pentagon tarafından atanan bir ABD Amiralinin –halen U.S. Navy’den Michelle Howard- emri altındadır. JFC Napoli’nin görevi « Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığının sorumluluk sahasındaki askeri harekatları planlamak ve yürütmektir ». Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı –halen Curtis Scaparrotti- hala ABD Başkanı tarafından atanan bir ABD’li generaldir. Bu General aynı zamanda harekat sahası tüm Avrupa bölgesini ve tüm Rusya topraklarını ve ayrıca Türkiye, İsrail, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan gibi Batı ve Orta Asya ülkelerini içeren (Asya bölümü dahil) ABD’nin Avrupa Komutanlığının başındadır.

« NATO güney bölgesi stratejik yönetim aktarma merkezi » Amiral Howard’ın komutası altında ve o da General Scaparrotti’nin emri altında olduğuna göre, merkez, Pentagon’un komuta zinciri içerisindedir ve öncelikli olarak ABD stratejisine hizmet etmektedir. NATO, Nsd-S Hub tarafından toplanan (ya da üretilen) istihbaratları temel alarak Ortadoğu, Afrika ve diğer mücavir sahalardaki askeri müdahalelerine karar verecektir.

NATO İstihbarat Merkezi bunun dışında üniversitelerin ve düşünce kuruluşlarının (University College London ve Overseas Development Institute gibi), Birleşmiş Milletler örgütlerinin (aralarında UNICEF’in de yer aldığı), sivil toplum kuruluşlarının (aralarında OXFAM ve Save the Children’in bulunduğu) işbirliğinden yararlanmaktadır. Sonuncular, Nsd-S Hub’ın « insani » yüzü olarak araçsallaştırılmanın dışında, bünyelerine sızdırılan ajanlar aracılığıyla NATO İstihbarat Merkezi tarafından Ortadoğu ve Afrika ülkelerinde yürütülen casusluk faaliyetleri ve başka gizli operasyonlara bulaşma riski taşımaktadırlar.

Yeni İstihbarat Merkezinin ilgileneceği sorunlar –istikrarsızlık, terörizm, radikalleşme, göç- Lago Patria ana karargahının hiç de yabancısı olmadığı konulardır. Gerçekten de sonrasında felaket boyutunda sonuçlara yol açmak üzere zorla bir göç hareketi başlatarak savaş yoluyla Libya devletini yıkmak için içeriden terörizmi ve radikalleşmeyi besleyip Libya’yı istikrarsızlaştıran NATO’dur. Bu ve Suriye’de yürütülen gizli savaşta, başat rolü Napoli’deki NATO komutanlığı oynamıştır. 2011’de Libya’yı 40 000 bomba ve füze ile döven hava ve deniz saldırısını yöneten ve şimdi de Pinotti’nin « güney bölgesi aktarma merkezi » olarak tanımladığı « iflas etmiş devletleri yeniden inşa etme görevi verilen » bu komutanlıktır.

Çeviri
Osman Soysal
Kaynak
Il Manifesto (İtalya)