بنیامین ناتانیاهو ، نخست وزیر اسرائیلی ، در دو بازجویی قضایی و همسرش در بازجویی سومی مورد پرسش قرار گرفتند .

این بازجویی ها از سوی شکایت نخست وزیر پیشین ، اهود باراک انجام گردید ، تا بتواند از این طریق گرایشات به آپارتاید را خنثی سازد .

در عین حال ، با وجود بازجویی ها ، محبوبیت نخست وزیر بیشتر شد . در نخستین بازجویی ، تقریباََ بیشتر دوستان و نزدیکان وی متهم شدند ، همچنین مدیر دفتر و وکیلش . هر چند قانون هنوز نتوانسته بنیامین ناتانیاهو را محکوم کند ، اما این سوال پیش آمده که او چگونه توانسته افراد بیشمار مافیایی را دور خود جمع کند .

یک دوگانگی به وجود آمده: هر قدر بازجویی ها ، صداقت او را تحت سوال قرار می دهند ، محبوبیت او بیشتر می شود . و رای دهندگانش او را به صورت شخصیت خطرناکی می شمارند ، اما به همین خاطر نیز از او حمایت می کنند . اکثریت اسرائیلی ها با او در رویای ایجاد اسرائیل بزرگ موافق نیستند ، و تنها امیدشان این است که در صلح و آرامش زندگی کنند ، هرچند آنها تصور می کنند از سوی اعراب تهدید می شوند ،و نخست وزیر تنها مردی است که می تواند آنها را در برابر نسل کشی دیگری محافظت نماید . بنیامین ناتانیاهو که تحت تاثیر عجایب و غرایب تالمود می باشد ، می خواهد کشورش را به صورت گتو و محله ی بسته ی بزرگی در آورد که توسط یک دیوار محافظت می شود ؛ هزینه ی این پروژه یک میلیارد دلار است .

به نظر می رسد که به رغم تمام عناصری که بر ضد نخست وزیر وجود دارد ، او استعفا نخواهد داد . تنها محکومیت قضایی می تواند او را متوقف سازد ، این اتفاق در این کشور چیز عجیبی نیست زیرا در گذشته رئیس جمهورهای دیگری راهی زندان شدند مانند : موشه کاتساو و اهود المرت.

ترجمه توسط
Sylvia Bejanian